۱۹۶۲ مزایده – شهرداری علی آباد كتول- جایگاه سوخت

تجدید آگهـي مزايـده  كتبـي نوبت اول شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ شوراي محترم اسلامي شهر،در نظر دارد نسبت به واگذاری یک دستگاه جایگاه CNG واقع در ورودی شرقی شهرعلی آبادکتول (ابتدای خیابان زرینگل)، از طريق مزايده كتبي بصورت اجاره به شرکت‌های صلاحیتدار از سوی شرکت نفت (گاز) واگذار نماید. […]

تجدید آگهـي مزايـده  كتبـي

نوبت اول

شهرداري علي آباد كتول با استناد به مجوز شماره ۴۵۹ مورخ ۱۳۹۵٫۰۴٫۲۸ شوراي محترم اسلامي شهر،در نظر دارد نسبت به واگذاری یک دستگاه جایگاه CNG واقع در ورودی شرقی شهرعلی آبادکتول (ابتدای خیابان زرینگل)، از طريق مزايده كتبي بصورت اجاره به شرکت‌های صلاحیتدار از سوی شرکت نفت (گاز) واگذار نماید.

*شرايط مزايده كتبي :

۱٫ متقاضيان مي‌بايست قبل ازشركت در مزايده كتبي از محل مذكور بازديد به عمل آورند .

۲٫شركت كنندگان در مزايده مي‌بايست ضمانتنامه معتبر بانكي به مبلغ ۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ریال ویاوجه نقدبه حساب ۵۰۳۱۰۴۲۰۶۹ بانک ملت شعبه مركزي علی آبادکتول بابت سپرده شرکت در مزایده واریز نمایند.

۳٫ قیمت پایه کارشناسی بر اساس ماهیانه مبلغ۵۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال (پنجاه و هفت میلیون ریال)می‌باشد.

۴٫قرارداد بصورت یکساله بوده که در صورت رضایت شهرداری قابل تمدید مي‌باشد.

۵٫در صورتيكه برندگان اول، دوم و سوم بعد ازگذشت هفت روز اداری منصرف شوند سپرده‌هاي آنها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد .

۶٫برنده مزایده مکلف است مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال(یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) سپرده حسن انجام تعهدات ضمانتنامه بانکی به شهرداری ارائه نماید.

۷٫ شهرداري در رد ياقبولي يك يا كليه پيشنهادات مختار مي‌باشد.

۸٫ کلیه هزینه‌های احتمالی تعمیر و راه اندازی سی ان جی (تامین قطعه مورد نیاز)، بیمه جایگاه، دستگاه‌ها و کارکنان و هزینه اورهال و … در طول قرارداد  بعهده برنده مزایده می‌باشد.

۹٫  به تناسب افزایش یا کاهش (کارمزد)، مبلغ اجاره محاسبه و اعمال می‌گردد .

۱۰٫به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا ترتیب اثرداده نخواهد شد.

۱۱٫شرکت‌کنندگان، اسناد مزایده و برگه پیشنهاد قیمت را می‌توانند از امور قراردادهاي شهرداري علي آباد كتول دریافت و یا كسب اطلاعات بيشتر مراجعه و يا با شماره تلفن‌هاي۶-۳۴۲۲۲۵۲۵ داخلي ۲۲۵ تماس حاصل نمايند .

۱۲٫متقاضيان برگه پیشنهاد قیمت را در پاکت (ب) و اسناد مزایده و فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار داده و به دبیرخانه شهرداری تا پایان وقت اداری مورخ ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۶ جهت شرکت در مزایده تحویل دهید.

*تاریخ بازگشایی پاکات رسیده ۱۳۹۵٫۰۷٫۰۷ ساعت ۱۴/۱۵ می‌باشد.

حمیدرضا ساری محمدلی- شهردار علي آباد كتول

انتشار نوبت اول :  ۱۳۹۵٫۰۶٫۲۳

انتشار نوبت دوم:  ۱۳۹۵٫۰۶٫۳۱