«پاکسان» ۷۸۸ریال سود پیش‌بینی کرد

با افزایش ۴۴درصدی نسبت به دوره قبل «پاکسان» ۷۸۸ریال سود پیش‌بینی کرد شرکت پاکسان پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵، با سرمایه ۵۴۰ میلیارد ریال، را براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه به صورت حسابرسی شده منتشر کرد. به گزارش ایستانیوز، سود خالص شرکت پاکسان در این دوره، مبلغ ۴۲۵ […]

با افزایش ۴۴درصدی نسبت به دوره قبل

«پاکسان» ۷۸۸ریال سود پیش‌بینی کرد

شرکت پاکسان پیش‌بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵، با سرمایه ۵۴۰ میلیارد ریال، را براساس عملکرد واقعی ۶ ماهه به صورت حسابرسی شده منتشر کرد.

به گزارش ایستانیوز، سود خالص شرکت پاکسان در این دوره، مبلغ ۴۲۵ میلیارد و ۴۰۳ میلیون ریال برآورد شد و بر این اساس ۷۸۸ ریال سود به ازای هر سهم در نظر گرفته شد؛ که نسبت به دوره گذشته، ۴۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

«شپاکسا» سود خالص و سود هر سهم در دوره واقعی منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۵، را به ترتیب ۱۸۹ میلیارد ۱۶۲ میلیون ریال و ۳۵۰ ریال اعلام کرد.

همچنین در این گزارش، دلایل تغییر اطلاعات واقعی سال منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ (حسابرسی شده) نسبت به اطلاعیه قبلی را اعلام کرد:

علت تغییر مالیات سال مالی منتهی به تاریخ ذکر شده، به مبلغ ۸ میلیارد و ۱۴۶ میلیون ریال مربوط به تعدیل مالیات عملکرد است.

 

علت تغییر سایر درآمد‌های سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۴ به مبلغ ۱۳ میلیارد و ۷۱۹ میلیون ریال، مربوط به هزینه پرسنل بازنشسته تولید بوده است.