بانک سپه ۶ درصد بخشودگی می‌دهد

بانک سپه ۶ درصد بخشودگی می‌دهد حامد هیأت داودیان، عضو هیأت مدیره بانک سپه از اعطای فرصت بخشودگی ۶ درصدی خسارت تأخیر متعلقه به بدهی غیرجاری مشتریان تا پایان آذرماه سال‌جاری خبر داد.   به گزارش مناقصه‌مزایده، هیأت داودیان گفت: با عنایت به فرصت محدود پیش‌بینی شده برای مشتریان بانک و به منظور برخورداری بدهکاران […]

بانک سپه ۶ درصد بخشودگی می‌دهد

حامد هیأت داودیان، عضو هیأت مدیره بانک سپه از اعطای فرصت بخشودگی ۶ درصدی خسارت تأخیر متعلقه به بدهی غیرجاری مشتریان تا پایان آذرماه سال‌جاری خبر داد.

 

به گزارش مناقصه‌مزایده، هیأت داودیان گفت: با عنایت به فرصت محدود پیش‌بینی شده برای مشتریان بانک و به منظور برخورداری بدهکاران از بخشودگی ۶درصد خسارت تأدیه متعلقه، امکان برخورداری از مزایای مذکور فراهم می‌باشد، لذا مشتریانی که تا پایان آذرماه سال‌جاری نسبت به تصفیه بدهی خود اقدام نمایند، مشمول بخشودگی مذکور خواهند شد.