مردم طعم کاهش تورم را نچشیدند

کارشناس اقتصادی مطرح‌کرد‌ مردم طعم کاهش تورم را نچشیدند کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اگر چه رشد تورم کاهشی بوده و تورم تک رقمی شده است، گفت: اما مردم طعم تورم تک رقمی را نمی‌چشند‌. محموددودانگه در گفت‌وگو با پانا تأکید کرد: ارتقای بهره‌وری باید به گفتمان غالب در اقتصاد کشور و همین‌طور رابطه بین […]

کارشناس اقتصادی مطرح‌کرد‌

مردم طعم کاهش تورم را نچشیدند

کارشناس اقتصادی با بیان این‌که اگر چه رشد تورم کاهشی بوده و تورم تک رقمی شده است، گفت: اما مردم طعم تورم تک رقمی را نمی‌چشند‌.

محموددودانگه در گفت‌وگو با پانا تأکید کرد: ارتقای بهره‌وری باید به گفتمان غالب در اقتصاد کشور و همین‌طور رابطه بین دولت و بخش خصوصی بدل شود. نه این‌که ملاک سودآوری و موفقیت بنگاه‌ها کیفیت ‌و کمیت استفاده از رانت و امتیازات مختلف باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا واحدهای تولیدی انگیزه‌ای برای افزایش بهره‌وری دارند، ‌گفت: برای پاسخ به این پرسش باید بررسی شود که تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها در سطح کلان کشور در چه چارچوبی اتخاذ شده است. اگر این تصمیمات کار، تلاش، نوآوری، کارآفرینی و ارتقای بهره‌وری در سطح خرد و کلان را هدفگیری کرده باشند، قطعاً بنگاه‌های اقتصادی نیز در این چارچوب حرکت خواهند کرد؛ ولی چنان‌چه این تصمیمات و سیاست‌گذاری‌ها متمرکز بر توزیع نامطلوب رانت، امتیاز و فرصت‌‌ها باشد بدیهی است که بنگاه‌ها هم به جای تمرکز برای نوآوری و بهره‌وری، پیگیر و مطالبه‌گر امتیازات، فرصت‌‌ها و رانت‌‌ها خواهند بود.

وی افزود: متأسفانه اتفاقی که در طول نیم قرن اخیر رخ داده همین بوده است. چرا که دولت‌‌ها با اتکا به درآمدهای نفتی، عملاً تبدیل به توزیع کننده منابع و رانت شده‌اند و بنگاه‌ها هم در این چارچوب رشد کرد‌ه‌اند و شاید بنگاه‌های معدودی باشند که با تلاش، خلاقیت، نوآوری و رشد بهره‌وری، رشد کرده‌اند.

دودانگه در خصوص تأثیرات کاهش تورم بر بهبود رفاه مردم نیز عنوان‌کرد: کاهش تورم قطعاً در کنار بهبود سایر متغیرهای اقتصادی و به ویژه رشد اقتصادی و بهبود درآمد سرانه می‌تواند به بهبود شاخص‌های زندگی و ارتقای رفاه مردم منجر شود. ولی اگر صرفاً تورم کاهش یابد ولی سطح درآمد خانوار‌ها بهبود نیابد و توان خرید و استفاده از امکانات برای مردم رشد نکند بدیهی است که مردم کاهش تورم را حس نخواهند کرد.

متأسفانه اتفاقی که در سال‌های اخیر رخ داده همین است یعنی اگر چه رشد تورم کاهشی بوده و الان تورم تک رقمی داریم ولی مردم طعم تورم تک رقمی را نمی‌چشند. چرا که رکود اقتصادی و کاهش درآمد سرانه واقعی باعث شده مردم امکان استفاده مطلوب از خدمات و کالا‌ها را نداشته باشند.