برنامه‌های دولت برای اقتصاد مقاومتی شفاف شود

رییس خانه معدن اعلام کرد؛ برنامه‌های دولت برای اقتصاد مقاومتی شفاف شود  رییس خانه معدن با اشاره به این‌که زیرساخت‌های لازم برای توسعه در کشور نیاز داریم، گفت: عدم توسعه زیرساخت‌ها منجر شده که اقتصاد مقاومتی به اجرا نرسد. محمدرضابهرامن در گفت‌و‌گو با مهر در خصوص موانع اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، گفت: برای دستیابی […]

رییس خانه معدن اعلام کرد؛

برنامه‌های دولت برای اقتصاد مقاومتی شفاف شود

 رییس خانه معدن با اشاره به این‌که زیرساخت‌های لازم برای توسعه در کشور نیاز داریم، گفت: عدم توسعه زیرساخت‌ها منجر شده که اقتصاد مقاومتی به اجرا نرسد.

محمدرضابهرامن در گفت‌و‌گو با مهر در خصوص موانع اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، گفت: برای دستیابی به توسعه باید اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار قرار دهیم که برای این منظور نیاز است تا تعاریف شفافی از چگونگی اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در کشور داشته باشیم.

وی با بیان این‌که باید موانع پیش روی توسعه را شناسایی کنیم، اظهار داشت: در واقع عدم توسعه زیرساخت‌های تولید منجر به این شده که با وجود مزیت‌های زیادی که در کشور وجود دارد به توسعه دست پیدا نکنیم و همچنین اقتصاد مقاومتی با وجود تأکیدات زیادی که برای اجرای آن وجود دارد، تحقق پیدا نکند.

رییس خانه معدن با اعلام این‌که باید زیرساخت‌ها را در کشور آماده کنیم تا به اهداف اقتصاد مقاومتی برسیم، اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه شود تولید بر پایه مزیت‌های داخلی کشور با اهداف صادراتی است.

بهرامن با اشاره به این‌که متأسفانه در برنامه چهارم و پنجم توسعه به موضوع زیرساخت‌ها توجه زیادی نشد، گفت: اما در برنامه ششم توسعه باید مسایل و مبانی توسعه اقتصادی کشور که امروز نیازمند آن هستیم با الگوی اقتصاد مقاومتی که توسط مقام‌معظم‌رهبری تعیین شده مورد توجه قرار دهیم.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این‌که رشدی که برای بخش صنعت و معدن پیش‌بینی شده ۸ درصد است، گفت: این سؤال مطرح می‌شود که باید چه اقداماتی انجام دهیم که این رشد محقق در فضای اقتصاد مقاومتی محقق شود.

بهرامن با بیان این‌که امروز در بخش معدن باید دستیابی به توسعه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: در کنار نیروی انسانی تحصیلکرده و جوان، منابع اولیه نفت و گاز که ثروت الهی است در اختیار کشور قرار دارد که این یک مزیت نسبت به کشورهای منطقه برای ما به شمار می‌رود، اما چرا هنوز نتوانستیم به بازارهای هدف وارد شویم در سایر بازارهای رقابتی عقب می‌مانیم.

وی با تأکید بر این‌که زیرساخت‌های لازم را برای توسعه این بخش نداریم، گفت: باید تعاریف شفافی در برنامه ششم داشته باشیم و پیشنهاد ما این بوده که برای تأمین منابع زیرساخت‌های بخش معدن، یک صندوق خاص و ویژه تعریف شود که دولت از این صندوق برای هزینه زیرساخت‌ها استفاده کند.

 

رییس خانه معدن با بیان این‌که به صراحت پیشنهادات خود را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس مطرح کردیم و خوشبختانه در شرایط کنونی مورد استقبال آن‌ها هم قرار گرفته است، اظهار داشت: نمایندگان هم معتقدند اگر می‌خواهیم توسعه را در بخش صنعت و معدن داشته باشیم باید زیرساخت‌ها را آماده کنیم.