رشد ۱۲۳ درصدی ترانزیت ریلی در سال ۹۴

  مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: امسال تاکنون بخش ترانزیت ریلی ۱۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است. به گزارش ایرنا، محسن پورسید آقایی این مطلب را در جلسه شورای هماهنگی مدیران راه‌آهن بیان کرد و افزود: امسال سهم راه‌آهن از حمل بار مثبت ۱.۵ درصد بوده که در مقایسه با کل بار […]

 

مدیرعامل شرکت راه‌آهن گفت: امسال تاکنون بخش ترانزیت ریلی ۱۲۳ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته است.

به گزارش ایرنا، محسن پورسید آقایی این مطلب را در جلسه شورای هماهنگی مدیران راه‌آهن بیان کرد و افزود: امسال سهم راه‌آهن از حمل بار مثبت ۱.۵ درصد بوده که در مقایسه با کل بار جابه‌جا شده در کشور، رشد ۹ درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت راه‌آهن به برنامه‌ریزی برای رشد ۱۰۰ درصدی در بخش ترانزیت در سال ۹۵ بر بسترسازی با هدف ارتقای خدمات در جهت کسب رضایت مسافران نوروزی تأکید کرد.

وی ادامه داد: بررسی عملکرد راه‌آهن در یکسال گذشته نشان می‌دهد که در زمینه بار با ۱٫۵ درصد رشد همراه شد اما همچنان در بخش مسافری به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم و انتظار داریم در سال آینده ترانزیت را از رقم ۱٫۵ میلیون تن به ۳ تا ۴ میلیون تن در سال ارتقا دهیم.

 

وی به لزوم تقویت و برنامه‌ریزی برای پوشش بار‌ها در محورهای مهم ترانزیتی همچون سرخس و بندرعباس تأکید کرد و گفت: رسیدن به سهم حداقل ۳ میلیون تنی در بخش ترانزیت، تحول جدی در این مناطق را می‌طلبد و باید به شکل جدی نسبت به اجرای کار بازرگانی اقدام کنیم.