۱۹۶۴ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی – تامین و توزیع آب شرب

                                        آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای                                                نوبت اول مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب […]

                                        آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله‌ای 

                                              نوبت اول

مناقصه‌گزار: شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی 

موضوع مناقصه: تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی را به شرح جدول ذیل اعلام می‌کند:

انتشار فراخوان نوبت اول روز پنجشنبه ۹۵٫۰۶٫۲۵ و انتشار فراخوان نوبت دوم روز یکشنبه ۹۵٫۰۶٫۲۸

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاريخ ۹۵٫۰۶٫۲۵ الی ۹۵٫۰۶٫۳۱ تا ساعت ۱۹(ارزیابی قبل از دریافت اسناد)

تذکر: باتوجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام می‌پذیرد لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت در سامانه مذکور نسبت به انجام مراحل لازم جهت عضویت و شرکت در مناقصه اقدام نمایند شماره پشتیبانی : ۰۲۱۲۷۳۱۳۱۳۱

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: ۹۵٫۰۷٫۱۲ساعت ۱۴ وآخرین مهلت انصراف:۹۵٫۰۷٫۱۱ و بازگشايي پاكات روز چهارشنبه ۹۵٫۰۷٫۱۴ ساعت ۱۰صبح اتاق جلسات

محل دریافت اسناد: اراك بلوار فاطميه جنب استانداري شركت آبفار مركزي طبقه دوم اتاق ۲۲۵ -۳۳۶۷۹۰۸۱-۰۸۶

نوع تضمین: واریز نقدی، اوراق مشارکت، ضمانت‌نامه بانکی

رديف

نام شهر

نام پروژه

شرح

مبلغ برآورد

(ريال)

مدت زمان اجرا(ماه)

مبلغ تضمين شركت در مناقصه

رتبه مورد نياز

۱

خمین

روستاها ومجتمع‌ها

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

۵٫۳۴۷٫۱۶۲٫۲۰۰

۱۲

۲۶۷٫۳۵۹٫۰۰۰

آب، تاسیسات وخدمات

۲

فراهان

روستاها ومجتمع‌ها

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

۲٫۹۵۳٫۱۱۰٫۹۸۶

۱۲

۱۴۷٫۶۵۶٫۰۰۰

آب، تاسیسات وخدمات

۳

کمیجان

روستاها ومجتمع‌ها

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

۲٫۵۸۱٫۹۷۱٫۰۸۰

۱۲

۱۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰

آب، تاسیسات وخدمات

۴

زرندیه

روستاها ومجتمع‌ها

تامین وتوزیع و کنترل کیفی آب شرب و بهداشتی

۲٫۵۴۵٫۶۳۰٫۰۰۰

۱۲

۱۲۷٫۴۰۰٫۰۰۰

آب، تاسیسات وخدمات

 

 روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مرکزی