مردم با انتخاب جنتی، یزدی و مصباح نفرت خود را از انگلیس نشان دهند

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که مردم با در صدر لیست قراردادن آیات جنتی، یزدی و مصباح نفرت خود را از انگلیس نشان دهند، گفت: نامزدهای مورد حمایت انگلیس اعلام برائت کنند.آیت‌ا… سیداحمد خاتمی، عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان، اظهار داشت: صحنه انتخابات […]

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان این‌که مردم با در صدر لیست قراردادن آیات جنتی، یزدی و مصباح نفرت خود را از انگلیس نشان دهند، گفت: نامزدهای مورد حمایت انگلیس اعلام برائت کنند.آیت‌ا… سیداحمد خاتمی، عضو هیأت رییسه مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان، اظهار داشت: صحنه انتخابات یک آزمون الهی است و آن‌ها که در این عرصه، خدایی عمل کنند پیروز این میدان هستند و کسانی که رضایت این و آن را در نظر بگیرند مردود امتحان هستند.

آیت‌ا… خاتمی تصریح کرد: با توجه به فضولی‌هایی که رسانه‌های استکباری درباره انتخابات در کشورمان داشته‌اند، با شناختی که ما از عموم ملت بزرگ داریم انتظار داریم که مردم و به ویژه مردم تهران موضع شایسته خود را در ابراز نفرت از استکبار به ویژه دولت جنایتکار انگلیس به نمایش بگذارند و با در صدر لیست قراردادن حضرات آیات جنتی، یزدی و مصباح نفرت خود را از انگلیس نشان دهند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: بنده بر این باورم که این روایتی که خداوند فرمود دینش را با بی‌دین‌‌ها کمک می‌کند یک حقیقت است و از این رو دخالت‌‌ها و فضولی کردن انگلیس سبب خواهد شد که مردم در انتخابات مجلس و انتخابات خبرگان به چهره‌های امتحان داده و ولایی رأی دهند.

وی با بیان این‌که ما از عالمانی که در لیست مورد تأیید انگلیس قرار دارند دوستانه و به عنوان ارادتمندان آقایان می‌گوییم که مصلحت دین و دنیای این حضرات در ابراز تولی و تبری است، افزود: آن‌ها باید به صورت صریح و شفاف بیانیه بدهند و حمایت خود را از آیات جنتی، یزدی و مصباح اعلام کنند.

آیت‌ا… خاتمی یادآور شد: آن‌ها باید از مردم بخواهند که حتماً این ۳ بزرگوار را در لیست خود بنویسند چرا که اینجا سخن از فرد نیست بلکه سخن از یک جریان است و در مقطع کنونی این چهره‌ها نماد ولایتمداری شده‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: آن‌ها باید تبری خود را به صراحت از انگلیس ابراز کرده و بدین وسیله نفرت خود را ابراز دارند چه رأی بیاورند یا خیر و این مایه افتخارشان خواهد بود.

 

وی با بیان این‌که زمان به سرعت در حال گذر است و ما به روز انتخابات نزدیک می‌شویم، اظهار داشت: مناسب است این حضرات هر چه سریعتر نفرت و تولی خود را ابراز کنند.