واگذاری ۴ کشتارگاه دولتی

واگذاری ۴ کشتارگاه دولتی مزایده واگذاری ۴ کشتارگاه دولتی در روز ۱۲ مهرماه امسال برگزار می‌شود. به گزارش پانا؛ ۴ کشتارگاه دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز ۱۲ مهرماه امسال واگذاری می‌شود که از این میان کشتارگاه صنعتی ایلام به قیمت کل پایه ۱۰۰ میلیارد ریال؛ کشتارگاه صنعتی اقلید فارس به قیمت کل پایه ۱۰۰ […]

واگذاری ۴ کشتارگاه دولتی

مزایده واگذاری ۴ کشتارگاه دولتی در روز ۱۲ مهرماه امسال برگزار می‌شود.

به گزارش پانا؛ ۴ کشتارگاه دولتی توسط سازمان خصوصی‌سازی در روز ۱۲ مهرماه امسال واگذاری می‌شود که از این میان کشتارگاه صنعتی ایلام به قیمت کل پایه ۱۰۰ میلیارد ریال؛ کشتارگاه صنعتی اقلید فارس به قیمت کل پایه ۱۰۰ میلیارد ریال، کشتارگاه یاسوج به قیمت کل پایه ۱۰۰ میلیارد ریال و کشتارگاه جونقان چهارمحال‌و بختیاری به قیمت کل پایه ۱۵۰ میلیارد ریال روی میز مزایده خواهد رفت.

 

براساس این گزارش؛ این ۴ کشتارگاه دولتی به صورت ۵ درصد نقد و بقیه به صورت قسطی در مدت ۱۶ ماه با فواصل ۶ ماهه به فروش خواهند رسید.