اموال متهم نفتی به مزایده رفت

  با موافقت دادستان انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران، برخی دارایی‌های «ب.ز» برای تسویه بخشی از بدهی‌های وی به شرکت ملی نفت ایران، به مزایده گذاشته شد. پیرو تقاضای «ب.ز» مبنی بر واگذاری دارایی‌های وی در داخل ایران جهت تسویه بخشی از بدهی‌های وی به شرکت ملی نفت ایران، دادستان محترم انقلاب اسلامی […]

 

با موافقت دادستان انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران، برخی دارایی‌های «ب.ز» برای تسویه بخشی از بدهی‌های وی به شرکت ملی نفت ایران، به مزایده گذاشته شد.

پیرو تقاضای «ب.ز» مبنی بر واگذاری دارایی‌های وی در داخل ایران جهت تسویه بخشی از بدهی‌های وی به شرکت ملی نفت ایران، دادستان محترم انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران با این تقاضا موافقت کردند.

بر اساس این گزارش طی یک سال گذشته، حدود ١٨٠ نفر از کارشناسان دادگستری که از طرف متهم و شرکت ملی نفت ایران و مرضی‌الطرفین دادستان محترم انقلاب تعیین شده بودند، دارایی‌های متهم را ارزیابی و به نماینده امین شرکت ملی نفت ایران منتقل کردند.

با توجه به این که دارایی‌های موجود ارتباطی با مأموریت‌های شرکت ملی نفت ایران ندارد، دستور فروش این دارایی‌ها طبق ضوابط قانونی از سوی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران صادر و آگهی مزایده دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران از سوی امین این شرکت (توسعه پایدار آسمان کیش) منتشر شده است.

 

بر پایه این گزارش، این دارایی‌های وی از جمله شرکت هواپیمایی قشم ایر، شرکت فراز نمونه قشم (کترینگ)، شرکت آرایشی و بهداشتی سورینت و همچنین شرکت تجار کیش (پروژه دهکده ساحلی کیش) به مزایده گذاشته شده است و باقی دارایی‌ها نیز به ترتیب به مزایده می‌رود و به فروش می‌رسد و وجوه حاصل از بدهی متهم کسر خواهد شد.