۱۹۶۶ مناقصه – شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب- احداث راهه اقماری شرق اهواز

فراخون مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی) شماره مجوز ۲۶۶۲/۱۳۹۵ نوبت اول مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره م م/۰۱۷۳/۹۵ مربوط به احداث چند راهه اقماری شرق اهواز یک – بنگستان به روش (pc) الف – شرح مختصر خدمات: مراح اجرای پروژه -تجهیز کارگاه شامل ساخت انبارها، ساختن سالن غذا خوری، دفتر کار و تامین نهار برای […]

فراخون مناقصه عمومی ( ارزیابی کیفی)

شماره مجوز ۲۶۶۲/۱۳۹۵

نوبت اول

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای شماره م م/۰۱۷۳/۹۵ مربوط به احداث چند راهه اقماری شرق اهواز یک بنگستان به روش (pc)

الف شرح مختصر خدمات:

مراح اجرای پروژه

-تجهیز کارگاه شامل ساخت انبارها، ساختن سالن غذا خوری، دفتر کار و تامین نهار برای ناظرین و مهندسین شرکت نفت

– اجرای کارهای سیویل پروژه از قبیل تسطیح محوطه چند راهه، ساخت و نصب تکیه گاهها، نگهدارنده‌های فلزی و بتنی، ساخت راهروهای فلزی و احداث کانال عبور کابل، ساخت اتاق، ساخت فونداسیون و کانال و دیگر کارهای مندرج در شرح کار.

– اجرای کارهای مکانیک پروژه احداث چند راهه اقماری جدید در شرق واحد بهره برداری اهواز یک با ۱۸ خط ورودی بنگستان شامل احداث ۶ مقسم اصلی و یک مقسم تخلیه و مستقل سازی ۱۲ خط لوله جریانی به همراه دیگر کارهای اجرایی مندرج در شرح کار

– اجرای کارهای برق پروژه در چند راهه اقماری شامل سیستم ارث و غیره …

-اجرای کارهای ابزار دقیق در چند راهه اقماری شامل نصب ادوات محلی ابزار دقیق و …

– خرید کامل کالای پروژه شامل خرید کلیه ادوات مکانیک، برق، ابزار دقیق، و برخی از اقلام سیویل که در تعهد پیمانکار خواهد بود.

ب- محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در اهواز- بعد از پلیس راه اهواز- سربندر سه راهی کوریت کمپ و مدت انجام آن ۱۸ ماه می‌باشد.

ج- برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات -/۶۱٫۲۵۰٫۲۸۹٫۹۵۹ ریال و تعدیل پذیر می‌باشد.

د- شرایط مناقصه گران متقاضی

   مناقصه گران دارای حداقل پایه ۴ گرایش نفت و گاز

توانایی ارائه تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ ۲٫۴۲۵٫۰۰۵٫۷۹۹ریال همچنین( همچنین۵ % مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) بعنوان تضمین انجام تعهدات می‌باشد)

ارائه یک نسخه تایید شده از صورتهای مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا اعضای جامعه حسابداران رسمی الزامیست

ه- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک مناقصه‌گران

از کلیه متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می‌آید ظرف ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم، آمادگی خود را  بصورت کتبی به یکی از آدرس‌های ذیل الذکر اعلام مدارک ارزیابی کیفی وفق بند ” ج” ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات (ارزیابی کیفی) اقدام نمایند.

ضمنا می‌بایستی ظرف مدت ۱۴ روز اطلاعات مورد درخواست در قالب یک عدد زونکن مدارک ارزیابی برابر اصل شده و یک حلقه لوح فشرده تهیه و به آدرس‌های ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ میدارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می‌گردد. ترتیب اثر ندهد. ضمنا پس از بررسی‌های لازم اسناد مناقصه به متقاضیان واجد شرایط تحول داده خواهد شد.

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد:  اهواز، کوی فدائیان اسلام، خیابان پارک ۴ (روبروی امور مسافرت)، مجتمع اداری و امور حقوقی و قراردادها، اتاق کنترل و توزیع اسناد قراردادها ( اتاق شماره ۱) و یا تهران، میدان آرژانتین، ابتدای خیابان بیهقی، پلاک ۲۸، ساختمان مرکزی یازدهم، شرکت ملی نفت ایران، طبقه دوم، دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب

همزمان ارائه معرفی‌نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می‌باشد.

تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه از اساسنامه، شرکتنامه و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبتی الزامی می‌باشد.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

WWW.NISOC.IR

 

WWW.IETS.MPORG.IR