۳۷۰۶ مناقصه – شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران – تأمين مالي فروشنده

شركت سهامي برق منطقه اي تهران آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی مناقصه شماره ۲۱۰۲۵/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي فروشنده  شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «خرید انواع هادي پرظرفيت براي خطوط فوق توزيع و انتقال به روش تأمین مالي فروشنده (PF)» از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۱۴) […]

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

آگهی فراخوان ارزیابی‌کیفی

مناقصه شماره ۲۱۰۲۵/۱۴۰۱ به‌صورت تأمين مالي فروشنده

 شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، جهت واگذاري مناقصه «خرید انواع هادي پرظرفيت براي خطوط فوق توزيع و انتقال به روش تأمین مالي فروشنده (PF)» از طريق فراخوان ارزیابی‌کیفی (در سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۱۴) نسبت به شناسايي متقاضيان واجدشرایط (داراي سابقه ساخت و تأمين تجهيزات موضوع مناقصه و لزوم دارا بودن توان سرمايه‌گذاري) از طريق سامانه تداركات الكترونيك دولت اقدام نمايد.

بدين‌وسيله از كليه متقاضيان واجدشرایط كه مايل به شركت در اين مناقصه هستند دعوت می‌گردد، جهت دريافت اسناد ارزیابی‌کیفی از مورخ ۱۹/۱۰/۰۱۴۰۱ الي ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي اقدام نمايند.

اسناد تکمیل‌شده بايستي تا پايان مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ از طريق سامانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل‌ذکر است، كه به اسناد تحویل‌شده بعد از تاريخ مذكور ترتيب اثر داده نخواهد شد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌بايست، جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

شركت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسي اسناد و مدارك واصله و اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه در چارچوب ضوابط و مقررات، نسبت به ارزیابی‌کیفی شرکت‌ها اقدام و از شرکت‌های واجدشرایط جهت دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.

بديهي است، ارائه مدارك و پرسش‌نامه‌های تکمیل‌شده هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

ضمناً اطلاعات فوق در شبكه اطلاع‌رسانی www.tavanir.org.ir (مناقصات برق تهران) و پايگاه ملي مناقصات iets.mporg.ir//:http موجود مي‌باشد.

 

 

روابط‌عمومی برق تهران