۳۷۰۶ مزایده – شرکت سیمان عمران انارک – فروش اقلام مازاد

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد شرکت سیمان عمران انارک در نظر دارد اقلام مازاد خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش رساند. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سایت شرکت سیمان عمران انارک نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. شرکت‌کنندگان می‌توانند برای ارائه پیشنهاد مالی تا مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ به دفتر […]

آگهی مزایده فروش اقلام مازاد

شرکت سیمان عمران انارک در نظر دارد اقلام مازاد خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش رساند. لذا متقاضیان می‌توانند از تاریخ درج آگهی با مراجعه به سایت شرکت سیمان عمران انارک نسبت به دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند. شرکت‌کنندگان می‌توانند برای ارائه پیشنهاد مالی تا مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۱ به دفتر مرکزی این شرکت به آدرس: تهران سهروردی شمالی، خیابان هویزه شرقی، پلاک ۳۵، شرکت سیمان عمران انارک، طبقه دوم، واحد بازرگانی، امور قراردادها مراجعه نموده یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: ۴-۸۸۵۲۳۷۷۰ داخلی ۷۱۷ تماس حاصل نمایند.