۳۷۰۷ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – سرویس Mud Logging

آگهی نوبت اول مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Mud Logging پارس جنوبی را به (شماره مناقصه ۵۶-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید. لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، […]

آگهی نوبت اول

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد سرویس Mud Logging پارس جنوبی را به (شماره مناقصه ۵۶-۴۰۱) از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی واگذار نماید.

لذا از شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۱۸/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵ ایمیل: tender@pgfkco.com) به همراه نامه اعلام آمادگی شرکت در مناقصه مراجعه نمایند.

مدت اجرای کار: ۷۳۲ روز

محل انجام موضوع مناقصه: سرویس Mud Logging پارس جنوبی

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۶٫۹۰۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ روز یکشنبه ساعت ۱۳:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.