مناقصه بازسازی مجموعه تئاترشهر به کجا رسید؟

مدیر مجموعه تئاترشهر، به تشریح تازه‌‌ترین خبرهای مربوط به بازسازی این مجموعه پرداخت. سیدمحمدجواد طاهری؛ در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرد که نه به‌عنوان یک مدیر هنری، بلکه به‌عنوان عضوی از جامعه هنرمندان تئاتر، معتقد است؛ شورای نظارت و ارزشیابی نگاه بازتری به خطوط قرمز داشته باشد و فضا را برای نقدهای سازنده فراهم کند. […]

مدیر مجموعه تئاترشهر، به تشریح تازه‌‌ترین خبرهای مربوط به بازسازی این مجموعه پرداخت. سیدمحمدجواد طاهری؛ در گفت‌وگو با ایسنا، تأکید کرد که نه به‌عنوان یک مدیر هنری، بلکه به‌عنوان عضوی از جامعه هنرمندان تئاتر، معتقد است؛ شورای نظارت و ارزشیابی نگاه بازتری به خطوط قرمز داشته باشد و فضا را برای نقدهای سازنده فراهم کند. طاهری؛ در آغاز درباره وضعیت بازسازی تئاتر شهر، گفت: در بازسازی فعلی چند موضوع در حال پیگیری است. بخشی از آن که در دفتر طرح‌های عمرانی وزارت ارشاد به مناقصه گذاشته شده بود، مربوط به کف راهروهای بین تالارهای قشقایی، چهارسو و سایه بود و دیگری بحث سرویس‌های بهداشتی سالن اصلی و موضوع سوم در رابطه با سقف زیرزمین و راهروهای پایین که شامل اتاق‌های گریم می‌شود. او اضافه کرد: متأسفانه به دلیل کمبود بودجه و افزایش هر روزه هزینه‌ها، دو بخش از مراحل بازسازی انجام شد که اولی به کف راهروهای بین سالن‌‌ها مربوط می‌شود. مرحله بعدی، بازسازی سرویس بهداشتی بال راست سالن اصلی است. با توجه به بودجه‌ای که داشتیم که کمتر از یک میلیارد تومان است، توانستیم این کار را به انجام برسانیم. او خواستار توجه ویژه وزیر ارشاد به مسأله بازسازی تئاتر شهر شد و گفت: اسماعیلی؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بازدیدی که پیش‌تر از مجموعه داشتند، قول دادند که بودجه بازسازی مجموعه تا سقف ۴۰ میلیارد تومان تأمین شود. تا آنجا که من مطلع هستم، وی به رئیس‌جمهور نامه زده‌اند و نامه وزیر از دفتر ریاست جمهوری به سازمان برنامه و بودجه ارجاع داده شده، ولی متأسفانه سازمان برنامه و بودجه هنوز جواب روشنی درباره اختصاص این بودجه ارایه نکرده است.