تمام سوخت نیروگاه شهیدرجایی مازوت نیست

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین، گفت: سوخت مازوت استهلاک، زمان و هزینه‌های تعمیرات را افزایش داده و عمر قطعات در بویلر‌ها را به یک‌سوم کاهش می‌دهد. اما به‌رغم میل باطنی در زمستان مجبور به مصرف مازوت هستیم؛ البته نکته مهم این است که این سوخت تنها در چهار واحد نیروگاه مصرف می‌شود و سوخت تمام نیروگاه […]

مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی قزوین، گفت: سوخت مازوت استهلاک، زمان و هزینه‌های تعمیرات را افزایش داده و عمر قطعات در بویلر‌ها را به یک‌سوم کاهش می‌دهد. اما به‌رغم میل باطنی در زمستان مجبور به مصرف مازوت هستیم؛ البته نکته مهم این است که این سوخت تنها در چهار واحد نیروگاه مصرف می‌شود و سوخت تمام نیروگاه را تشکیل نمی‌دهد. ابوالفضل موتابها؛ در گفت‌وگو با ایلنا در قزوین، با اشاره به سوخت مورد استفاده و آلاینده‌های حاصل از فعالیت نیروگاه، گفت: نیروگاه ۱۳ واحد دارد که چهار واحد بخاری آن از اتوبان قابل مشاهده است و در فصل زمستان دود زیادی از آن مشاهده می‌شود؛ این چهار واحد با تولید یک‌هزار مگاوات انرژی الکتریکی ۵۰ درصد توان نیروگاه را تشکیل می‌دهد و دو نوع سوخت در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی، ادامه داد: گاز، سوخت اصلی این واحد‌هاست اما در فصل زمستان به دلیل افزایش مصرف گاز خانگی و افت فشار، در این چهار واحد از سوخت نفت کوره و یا همان مازوت استفاده می‌شود. وی عنوان کرد: ۵۰ درصد توان نیروگاه، سیکل ترکیبی است که از واحدهای گازی و بخاری تشکیل شده و سوخت اصلی این واحد‌ها گاز طبیعی و سوخت جایگزین هم گازوئیل است و در این بخش به هیچ‌وجه از مازوت استفاده نمی‌شود.