سرپرست بانک مسکن خبر داد؛

واریز ۴۵ هزار میلیارد تومان به حساب سازندگان نهضت ملی

سرپرست بانک مسکن، با اعلام اینکه تاکنون ۷۹۸ هزار و ۶۳۶ نفر در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند، از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۰ هزار و ۲۶۱ واحد به مبلغ ۶۸ هزار و ۹۶ میلیاردتومان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی عسکری؛ مسکن درخصوص روند ارایه تسهیلات به متقاضیان طرح نهضت مسکن، […]

سرپرست بانک مسکن، با اعلام اینکه تاکنون ۷۹۸ هزار و ۶۳۶ نفر در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند، از انعقاد قرارداد پرداخت تسهیلات با ۲۰۰ هزار و ۲۶۱ واحد به مبلغ ۶۸ هزار و ۹۶ میلیاردتومان خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، علی عسکری؛ مسکن درخصوص روند ارایه تسهیلات به متقاضیان طرح نهضت مسکن، پرداخت وجه به سازندگان و افتتاح حساب متقاضیان، توضیح داد: تاکنون ۷۹۸ هزار و ۶۳۶ نفر متقاضی پذیرفته شده در طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کردند. سرپرست بانک مسکن، گفت: مبلغ کل واریزی به حساب سازندگان از محل تسهیلات و آورده ۴۵ هزار و ۱۸ میلیارد تومان است که از این میزان، ۱۶ هزار و ۳۹۸ میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و ۲۸ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان از محل تسهیلات واریز شده است. عسکری؛ افزود: بانک مسکن تاکنون با ۲۰۰ هزار و ۲۶۱ واحد به مبلغ ۶۸ هزار و ۹۶ میلیارد تومان قرارداد منعقد کرده است.