عضو هیأت امنای پژوهشکده انرژی عنوان کرد

ارزیابی مجدد حوزه‌های انرژی و آب در برنامه هفتم توسعه

عضو هیأت امنای پژوهشکده انرژی، آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی‌شریف، گفت: در آستانه بررسی هفتمین برنامه پنج ساله توسعه در مجلس شورای اسلامی، ضروریست با نگاه دقیق به گذشته حوزه انرژی و آب و محیط‌زیست کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید عباسپور؛ در پنجاه و چهارمین سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی مرکز اسلامی […]

عضو هیأت امنای پژوهشکده انرژی، آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی‌شریف، گفت: در آستانه بررسی هفتمین برنامه پنج ساله توسعه در مجلس شورای اسلامی، ضروریست با نگاه دقیق به گذشته حوزه انرژی و آب و محیط‌زیست کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. به گزارش مناقصه‌مزایده، مجید عباسپور؛ در پنجاه و چهارمین سلسله نشست‌های اندیشه‌ورزی مرکز اسلامی ایران، افزود: رشد جمعیت، افزایش آلاینده‌های زیست‌محیطی و تغییرات اقلیمی، بحران خشکسالی و بحران‌های ناشی از آن‌ها لزوم نگرشی جدی بر اقدامات گذشته را می‌طلبد. نزول جایگاه محیط‌زیست ایران در جهان از رتبه ۵۳ در سال ۲۰۰۶ میلادی به ۱۳۳ در سال ۲۰۲۰، کاهش حجم بارش سالیانه از حدود ۴۰۰ میلیارد مترمکعب به حدود ۳۲۰ میلیارد مترمکعب، رتبه‌های اول یا دوم شدت مصرف انرژی در بین کشورهای جهان و بسیاری از آمارهای دیگر، تأکیدی بر این مدعاست. ۱۰۰ هزار هکتار در سال از مساحت جنگلی کشور کاسته می‌شود. عباسپور؛ خاطرنشان کرد: تدوین چشم‌انداز برنامه‌های توسعه ۲۰ ساله تا ۱۴۰۴ و تدوین برنامه‌های پنج ساله و دست نیافتن به اهداف تعیین شده در این برنامه‌ها نیازمند تجزیه و تحلیل و ارایه راه‌های رفع موانع توسعه است. هر چند در بندهای ۲۴ الی ۲۶ متن الگوی اسلامی پیشرفت موضوعات بهینه‌سازی مصرف آب، انرژی، حفظ هوای پاک، بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، مدیریت یکپارچه منابع آب مورد توجه قرار گرفته و در سیاست‌های اجرایی اعلام شده بر مبنای سند تحول دولت سیزدهم به همین موارد و از جمله اقتصاد سبز اشاره شده اما در سیاست‌های اعلام شده در برنامه هفتم توسعه به غیر از بند هفت درخصوص استقرار سیستم مدیریت یکپارچه منابع آب، به موضوعات مرتبط با انرژی و محیط‌زیست پرداخته نشده است. عضو هیأت امنای پژوهشکده انرژی، آب و محیط‌زیست دانشگاه صنعتی‌شریف، سپس به تحلیل برنامه‌های اول تا ششم توسعه پرداخت و اظهار کرد: ضروری است با نگاه دقیق به گذشته حوزه انرژی و آب و محیط‌زیست کشور مورد ارزیابی مجدد قرار گیرد. دولت سیزدهم باید به سند تحول جدی‌تر توجه کند تا وخامت اوضاع به خوبی درک کند. وی گفت: در این سه حوزه با چالش‌های متعددی روبرو بوده‌ایم که متأسفانه در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته به دلیل عدم تخصص و تعهد بخشی از مدیران، به این چالش‌‌ها کمتر توجه شد.