۳۷۰۸ مناقصه – شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان – توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شهری

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم. مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد فراخوان‌های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. *- کلیه مراحل […]

 شركت توزيع نيروي برق جنوب استان كرمان

براي رسيدن به فردايي بهتر استفاده درست از انرژي برق را به فرزندان خود بياموزيم.

مناقصه‌عمومی همزمان با ارزیابی (یکپارچه) یک مرحله‌ای

شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان در نظر دارد فراخوان‌های به شرح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

*- کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران www.setadiran.ir انجام می‌گردد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت‌نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی (به‌صورت برخط) برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهرسازمانی اقدام لازم را به عمل‌آورند.

*- ارسال پاکت الف به‌صورت فیزیکی به آدرس شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان تا ساعت ۱۴:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ الزامی می‌باشد.

ردیف شماره مناقصه موضوع کد فراخوان در سامانه ستاد مبلغ تضمین (ریال)
۱ ۱۴۰۱-۱۱-۵۹ توسعه و احداث، اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی سیرجان ۱ ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۰ ۱,۵۵۱,۲۸۶,۲۷۱
۲ ۱۴۰۱-۱۱-۶۰ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی سیرجان ۲ ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۱ ۱,۱۶۹,۳۲۸,۵۰۷
۳ ۱۴۰۱-۱۱-۶۱ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی بردسیر ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۲ ۱,۱۳۸,۷۶۹,۶۷۱
۴ ۱۴۰۱-۱۱-۶۲ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی بافت و رابر ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۳ ۱,۲۹۷,۲۰۰,۶۷۹
۵ ۱۴۰۱-۱۱-۶۳ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی ارزوئیه ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۴ ۷۰۴,۷۱۳,۵۵۸
۶ ۱۴۰۱-۱۱-۶۴ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی جیرفت ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۵ ۱,۶۳۹,۶۶۶,۱۹۸
۷ ۱۴۰۱-۱۱-۶۵ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی عنبرآباد ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۶ ۹۹۸٫۲۲۵٫۱۷۸
۸ ۱۴۰۱-۱۱-۶۶ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی کهنوج و فاریاب ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۷ ۱,۸۲۸,۶۷۶,۶۲۷
۹ ۱۴۰۱-۱۱-۶۷ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی قلعه گنج و منوجان ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۸ ۱,۳۳۶,۲۶۶,۰۱۹
۱۰ ۱۴۰۱-۱۱-۶۸ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی رودبارجنوب ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۰۹ ۱٫۲۷۴٫۱۴۱٫۰۱۱
۱۱ ۱۴۰۱-۱۱-۶۹ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی ریگان و فهرج ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۱۰ ۱٫۲۳۹٫۹۷۲٫۳۳۳
۱۲ ۱۴۰۱-۱۱-۷۰ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی بم ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۱۲ ۱٫۴۸۸٫۳۲۹٫۷۵۰
۱۳ ۱۴۰۱-۱۱-۷۱ توسعه و احداث اصلاح و بهینه‌سازی شهری و روستایی نرماشیر ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۱۳ ۸۲۷٫۹۸۰٫۴۷۷
۱۴ ۱۴۰۱-۱۱-۷۲ تأمین برق مسکن ملی شهرستان فهرج ۲۰۰۱۰۰۱۵۷۴۰۰۰۱۱۴ ۷۱۲٫۳۱۰٫۱۳۶

 

مواعد زمانی:

تاریخ انتشار فراخوان از سایت: روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ خواهد بود.

مهلت دریافت اسناد از سایت: حداکثر تا ساعت.۱۹:۰۰ روز شنبه مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ خواهد بود.

مهلت ارسال پیشنهادها: حداکثر تا ساعت ۱۹:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.

زمان گشایش پاکت‌ها: ساعت ۰۹:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت‌های الف:

آدرس: کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، روبه روی گمرک، شرکت توزیع  نیروی برق جنوب استان کرمان، کد پستی: ۷۶۱۸۸۱۵۶۷۶

تلفن تماس: ۵-۳۲۱۱۰۴۰۳ داخلی ۱۱۲۸