۳۷۰۸ مناقصه – مؤسسه مهندسی رهاب – عملیات پی‌کنی، خاک‌برداری، بارگیری و حمل مصالح خاکی

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای(نوبت اول) مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «عملیات پی‌کنی، خاک‌برداری، بارگیری و حمل مصالح خاکی ایستگاه اتریش و دریاچه به همراه نصب مش و اجرای شاتکریت شفت ایستگاه اتریش پروژه خط ۱۰ متروی تهران» را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد. مدت‌زمان اجراء: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۱۲۰ روز […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای(نوبت اول)

مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «عملیات پی‌کنی، خاک‌برداری، بارگیری و حمل مصالح خاکی ایستگاه اتریش و دریاچه به همراه نصب مش و اجرای شاتکریت شفت ایستگاه اتریش پروژه خط ۱۰ متروی تهران» را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.

مدت‌زمان اجراء: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۱۲۰ روز تقویمی تعیین می‌گردد.

نحوه پرداخت: به‌صورت ۶۰% نقد و ۴۰% تهاتر می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ماده ۶ تصویب‌نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ آئین‌نامه تضامین معاملات دولتی مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که به‌صورت انواع تضامین موردقبول در آئین‌‌نامه معاملات دولتی ارائه گردد.

آخرین‌مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱

تاریخ گشایش پاکات: گشایش پاکات توسط کمیسیون مناقصه کارفرما انجام خواهد شد و نتیجه به‌صورت کتبی به برنده مناقصه اعلام می‌گردد.

داوطلبان می‌توانند به‌منظور دریافت اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخ ۱۹/۱۰/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ با در دست داشتن معرفی‌نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم، پلاک ۳، موسسه رهاب

شماره تماس: ۸۸۷۳۱۷۰۲-۰۲۱

آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،‌ میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط ۱۰ مترو تهران