۱۹۶۷ مناقصه – شرکت پتروشیمی خارک- شناسایی پیمانکار

فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکار شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی پیمانکار جهت برگزاری مناقصه قرارداد «ارائه خدمات عمومی و فنی ساده» دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران نماید. متقاضیان واجد شرایط می‌توانند اسناد و مدارک مشروحه ذیل را از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر […]

فراخوان عمومی برای شناسایی پیمانکار

شرکت پتروشیمی خارک (سهامی عام) در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی اقدام به شناسایی پیمانکار جهت برگزاری مناقصه قرارداد «ارائه خدمات عمومی و فنی ساده» دفتر مرکزی این شرکت واقع در تهران نماید.

متقاضیان واجد شرایط می‌توانند اسناد و مدارک مشروحه ذیل را از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر تا تاریخ ۹۵٫۰۷٫۰۷ به آدرس تهران، خیابان دیباجی شمالی، خیابان شهید دژم جو، پلاک ۴۰، دفتر کمیسیون معاملات پتروشیمی خارک تحویل داده و رسید دریافت نمایند.

اسناد مورد نیاز عبارتند از:

رزومه شرکت متقاضی شامل:

مشخصات و آخرین مدرک تحصیلی مدیرعامل

شماره و تاریخ ثبت شرکت

سابقه فعالیت شرکت

آدرس و شماره تلفن و فاکس شرکت بصورت کامل

اساسنامه و آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات مربوط به شرکت

سوابق کاری و تجارب مرتبط با موضوع این فراخوان

گواهی تایید صلاحیت شرکت از وزارت کار و امور اجتماعی

شایان ذکر است بعد از شناسایی پیمانکاران واجد شرایط، از آنان جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 

 

روابط عمومی شرکت پتروشیمی خارک