برگزاری ۲۷ مناقصه برای تأمین مواد اولیه در بورس کالا از ابتدای سال تاکنون

عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی، شرایط موجود و مناسب شرکت را ماحصل تفکر سیستمی و حرکت در جهت کارایی و ایجاد شفافیت ساختاری با استفاده از ابزارهای عرضه در بورس کالا در این شرکت دانستند. به گزارش روابط‌عمومی شرکت محصولات کاغذی لطیف، محمدرضا عاشری؛ شرایط موجود و مناسب شرکت را ماحصل تفکر سیستمی و حرکت […]

عضو هیأت مدیره شرکت تولیدی، شرایط موجود و مناسب شرکت را ماحصل تفکر سیستمی و حرکت در جهت کارایی و ایجاد شفافیت ساختاری با استفاده از ابزارهای عرضه در بورس کالا در این شرکت دانستند. به گزارش روابط‌عمومی شرکت محصولات کاغذی لطیف، محمدرضا عاشری؛ شرایط موجود و مناسب شرکت را ماحصل تفکر سیستمی و حرکت در جهت کارایی و ایجاد شفافیت ساختاری با استفاده از ابزار‌های عرضه در بورس کالا در این شرکت دانستند. وی با اشاره به عرضه حدود ۱۴۸۸۷ هزار تن تیشو در بورس کالا و تحقق ۱۰۵ درصدی بودجه در ۹ ماهه سال‌جاری تأکید نمود؛ که تمام همت شرکت در افزایش شفافیت در همه سطوح چه در فروش محصول و چه در خرید مواد اولیه می‌باشد. عضو موظف هیأت مدیره شرکت محصولات کاغذی لطیف، ضمن اعلام برگزاری ۲۷ مناقصه عمومی جهت تأمین مواد اولیه و شش مزایده از ابتدای سال تاکنون، شفافیت خرید مواد اولیه را عاملی مؤثر در جهت کاهش هزینه‌های جاری شرکت دانست و رشد سود خالص این شرکت طی ماه‌های گذشته را از نشانه‌های بهداشت مالی آن ذکر کرد.