معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری

نجات از خام‌فروشی در گروی ارتباط مستمر صنعت نفت با دانشگاه

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در بازدید از دانشگاه صنعت نفت آبادان و در نشست با مسؤولان این دانشگاه، ارتباط مستمر دانشگاه‌ها و صنعت نفت را در کاهش خام‌فروشی مؤثر دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، هاشم داداش‌پور؛ در بازید دانشگاه صنعت نفت آبادان در نشست با مسؤولان این دانشگاه با […]

معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، در بازدید از دانشگاه صنعت نفت آبادان و در نشست با مسؤولان این دانشگاه، ارتباط مستمر دانشگاه‌ها و صنعت نفت را در کاهش خام‌فروشی مؤثر دانست. به گزارش مناقصه‌مزایده، هاشم داداش‌پور؛ در بازید دانشگاه صنعت نفت آبادان در نشست با مسؤولان این دانشگاه با اشاره به اینکه وجود تکنولوژی برتر در صنعت نفت و گاز برای حضور در صحنه‌های بین‌المللی و همچنین افزایش بهره‌وری صنعت نفت مهم است، گفت: به‌روز نبودن این تکنولوژی ما را در دستیابی برابر به منابع و منافع مشترک با کشورهای همسایه باز می‌دارد و ضرورت ایجاب می‌کند با تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در توسعه صنعت نفت بکوشیم و در حفظ سرمایه ملی بیش از پیش کوشا باشیم. وی جذب دانشجویان خارجی در رشته‌های مرتبط با نفت از همه کشورهای جهان به ویژه از کشورهای نفت خیز همسایه را در هم‌افزایی و نیز برقراری ارتباطات بلندمدت مفید و مؤثر خواند و اظهار داشت: جذب دانشجویان خارجی علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشگاه‌ها، می‌تواند به مثابه حلقه وصلی در گسترش روابط و اتخاذ سیاست‌های همگرا عمل کند. معاون وزیر علوم، منابع زیرزمینی و معادن و دریا را از جمله ظرفیت‌های بی‌نظیر برای کشور خواند و دستیابی به دانش‌های روز را در استفاده و بهره‌برداری از این منابع بسیار مهم و ضروری خواند و از دانشگاه‌ها خواست در تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد در رشته‌های مرتبط برنامه‌ریزی و تلاش کنند. وی در پایان با اشاره به زندگی در دنیای مدرن و پا به عرصه گذاشتن روزانه فناوری‌های نوین، تأکید کرد: برای همسو شدن با کشورهای توسعه یافته، باید به ابزار علم و دانش؛ مجهز شد تا بتوان اقتصاد کشور را با سلاح فناوری و نوآوری روزآمد نمود و در جهت رفاه بیشتر مردم به پیش برد.