۳۷۰۹ مزایده – شرکت داروسازی ثامن – ضایعات ناشی از تولید پروپیلن

آگهی مزایده شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ضایعات ناشی از تولید پروپیلن (آسیایی و کلوخه) و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش رساند. متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به م www.Samenco.com مراجعه نمایند. مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت […]

آگهی مزایده

شرکت داروسازی ثامن وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد ضایعات ناشی از تولید پروپیلن (آسیایی و کلوخه) و ضایعات متفرقه خود را از طریق مزایده‌عمومی به فروش رساند.

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به م www.Samenco.com مراجعه نمایند.

مهلت تحویل پیشنهادات در پاکت ممهور شده و دربسته تا پایان وقت اداری سه‌شنبه مورخ ۲۷/۱۰/۱۴۰۱ می‌باشد.

تلفن شرکت در مشهد: ۳۵۰۰۰۱۱۱-۰۵۱