۳۷۰۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه

باصرفه جویی در مصرف آب به فکر سال‌های آینده خودمان و فرزندانمان باشیم. «آگهي تجدید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای» «طرح‌های عمرانی» شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا […]

باصرفه جویی در مصرف آب به فکر سال‌های آینده خودمان و فرزندانمان باشیم.

«آگهي تجدید مناقصات عمومی یک مرحله‌ای»

«طرح‌های عمرانی»

شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد فراخوان مناقصات عمومی مشروح ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه تا ارسال دعوت‌نامه و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. لازم است مناقصه‌گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت‌نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

ردیف موضوع شماره فراخوان  مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه

به ریال

مبلغ تضمین

شرکت در

مناقصه به ريال

حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در مناقصه
۱ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت‌های دشت مشهد فاز ۱ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۸۹ ۱۸ ماه ۴۶٫۸۱۲٫۰۸۹٫۵۷۶ ۲٫۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰ پایه ۵ رشته کاوش‌های زمینی

از سازمان برنامه‌وبودجه کشور و گواهی‌نامه صلاحیت حفاری از وزارت نیرو

۱٫ واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۴۰۰۱۰۰۹۷۰۷۱۴۶۰۰۹ بانكی ملی شعبه مرکزی مشهد

۲٫ ضمانتنامه بانکی

۳٫ اوراق مالی اسلامی دولت

 

۲ اجرای عملیات حفاری، لوله‌گذاری و آزمایش پمپاژ چهار حلقه چاه به روش دورانی درآبرفت‌های دشت مشهد فاز ۳ ۲۰۰۱۰۰۵۱۲۹۰۰۰۰۹۰ ۱۸ ماه ۴۶٫۸۱۲٫۰۸۹٫۵۷۶ ۲٫۳۴۱٫۰۰۰٫۰۰۰
  • مهلت و محل دریافت اسناد مناقصات: از مورخ ۲۰/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ در سامانه ستاد بارگذاری و در دسترس متقاضیان قرار خواهد گرفت.
  • خاتمه دوره بارگذاری، اسناد مناقصات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد): مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ می‌باشد.
  • مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت ۳ ماه می‌باشد.
  • – اطلاعات تماس دستگاه مناقصه‌گزار: مشهد، خیابان فلسطین، نبش فلسطین ۲۶، شرکت آبفا مشهد، تلفن: ۳۷۰۰۸۱۲۴٫
  • – هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصات می‌باشد.

 

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد