۳۷۰۹ مناقصه – شرکت پتروشیمی اروند – خرید ۱۳۰،۰۰۰ تخته جامبوبگ

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۴۵/۱۴۰۱/۱ شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید. ۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید ۱۳۰،۰۰۰ تخته جامبوبگ (BIGBAG)، حمل و نقل […]

فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به شماره ۰۴۵/۱۴۰۱/۱

شرکت پتروشیمی اروند (سهامی عام) به‌عنوان مناقصه‌گزار در نظر دارد اجرای عملیات موضوع‌بند یک فراخوان حاضر را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به یکی از اشخاص حقوقی واجدشرایط واگذار نماید.

۱- موضوع و مدت مناقصه: خرید ۱۳۰،۰۰۰ تخته جامبوبگ (BIGBAG)، حمل و نقل و تحویل در شرکت پتروشیمی اروند به مدت ۱۲ ماه شمسی.

۲- میزان برآورد کلی مناقصه: برآورد کلی مناقصه مبلغ ۳۵۵٫۲۹۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد.

  1. ۳- زمان و نحوه توزیع اسناد مناقصه:
  2. ۱٫ -متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه می‌بایست به سایت پتروشیمی اروند به نشانی الکترونیکی www.arvandpvc.ir بخش کمیسیون معاملات یا به نشانی مستقیم Tender.arvandpvc.ir:5661 مراجعه و پس از بارگذاری اطلاعات مربوطه نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
  3. ۲٫ مدت‌زمان مراجعه به سایت الکترونیکی جهت بارگذاری اطلاعات و دریافت اسناد مناقصه از مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ اعلام می‌گردد.

۴- میزان سپرده و نوع تضمین شرکت در مناقصه: میزان سپرده شرکت در مناقصه به مبلغ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به‌صورت (ضمانتنامه بانکی، چک تضمین‌شده بانکی و یا واریز وجه نقد) به شماره‌حساب ۶۰۹۴۲۰۰۰۳۰ عهده بانک تجارت – شعبه شرکت پتروشیمی اروند.

۶- جلسه توجیهی و شفاف‌سازی: جلسه توجیهی مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ برگزار می‌گردد.

۷- ارزیابی‌کیفی متقاضیان: ۱-اساسنامه شرکت مرتبط با موضوع مناقصه، ۲- پروانه بهر برداری، ۳- نمونه کالای تأییدشده، ۴- ارائه گواهی حسن انجام کار از پتروشیمی اروند در صورت وجود سابقه کار با این شرکت  توجه: لازم به ذکر است الزامات عنوان‌شده پیش‌شرط بررسی اسناد ارزیابی‌کیفی مناقصه گر می‌باشد و عدم ارائه هرکدام از موارد ذکرشده منجر به عدم بررسی اسناد می‌شود ۵- با توجه به اینکه ارزیابی مناقصه‌گران در خصوص نمونه کالا نیز صورت می‌پذیرد، لذا متقاضیان می‌بایست تعداد ۴ تخته از نمونه کالا تولیدی (جامبوبگ) خود را مطابق با شرح کالای مندرج در اسناد مناقصه تا مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ به نشانی ذکر شده دربند ۱۱ و تحویل واحد تدارکات مناقصه‌گزار نمایند.

۸- نحوه تکمیل و تنظیم پاکات مناقصه: به مناقصه‌گرانی که ارزیابی نمونه کالای آن‌ها مورد تأیید مناقصه‌گزار مطابق چک‌لیست مندرج در اسناد مناقصه واقع شود جهت ارسال پاکات اطلاع‌رسانی می‌گردد تا بر اساس ماده ۶ دستورالعمل شرکت در مناقصه، نسبت به تکمیل، تنظیم و ارسال پاکات به نشانی ذکرشده در بند ۱۱ اقدام نمایند.

۹- مبلغ و یا میزان پیش‌پرداخت: ۲۵ درصد در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی

۱۰- تعدیل: دارد (بر اساس تغییرات نرخ مواد اولیه در بورس کالا و افزایشات آیتم C بر اساس نرخ تورم مطابق اسناد مناقصه).

۱۱- زمان و نحوه تحویل پاکات مناقصه: مناقصه‌گران می‌بایست پاکات خود پس از را حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ به‌صورت حضوری به آدرس استان خوزستان، بندر امام خمینی، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، سایت ۳، کمیسیون معاملات شرکت پتروشیمی اروند تحویل نمایند.

۱۲- مدت اعتبار پیشنهادات: سه ماه از تاریخ تحویل پاکات می‌باشد.

۱۳- گشایش پاکات: از مناقصه‌گرانی که ارزیابی‌کیفی آن‌ها مورد تأیید مناقصه‌گزار قرار گیرد جهت گشایش پاکات دعوت به عمل می‌آید. گشایش در روز چهارشنبه مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۱ ساعت ۱۴:۰۰ برگزار می‌گردد.

متقاضیان شرکت در مناقصه در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانند با شماره تلفن: ۵۲۱۲۶۴۷۶-۰۶۱ تماس و همچنین آگهی فوق را از طریق نشانی اینترنتی www.arvandpvc.ir ملاحظه نمایند.