مدیرعامل شرکت آبفای مشهد مطرح کرد

برگزاری اولین مزایده سرمایه‌گذاری پساب شهر مشهد و اجرای آن  

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال اولین بسته سرمایه‌گذاری پساب در شهر مشهد به مزایده گذاشته و قرارداد آن وارد دوره قطعیت و اجرایی شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین اسماعیلیان؛ با بیان اینکه در کلانشهر مشهد حدود ۸۲ درصد از شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجراء شده، اظهار کرد: مشهد جزء […]

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، گفت: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال اولین بسته سرمایه‌گذاری پساب در شهر مشهد به مزایده گذاشته و قرارداد آن وارد دوره قطعیت و اجرایی شد. به گزارش مناقصه‌مزایده، حسین اسماعیلیان؛ با بیان اینکه در کلانشهر مشهد حدود ۸۲ درصد از شبکه جمع‌آوری فاضلاب اجراء شده، اظهار کرد: مشهد جزء پیشگامان در حوزه استفاده از پساب است؛ چنان‌که حدود ۱۵ سال قبل اولین معاوضه پساب با آب کشاورزی در شهر مشهد انجام گرفت و از این طریق با جایگزینی پساب و تحویل پساب به کشاورزان، حقابه‌های سدهای طرق و کارده که از سدهای بزرگ تأمین‌کننده آب مشهد است را در راستای تأمین آب مشهد مورد استفاده قرار گرفته است. وی افزود: پروژه جایگزینی پساب با آب چاه‌های کشاورزی، اقدام مهم دیگری است. باید با در اختیار قرار گرفتن چاه‌های کشاورزی گام اساسی در حوزه تأمین آب مشهد برداشته شود که این مهم در دستور کار شرکت آب منطقه‌ای استان قرار دارد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، از اجرای مدل پایدار پساب مشهد با همکاری شرکت آب منطقه‌ای خراسان‌رضوی خبر داد و بیان کرد: این مدل در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به تأیید رسید که طبق برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر آن نیازهای مشهد در بخش آب و فاضلاب مشخص شده و اینکه کدام پروژه‌ها باید از محل فروش پساب و چه پروژه‌هایی باید از منابع دولتی و منابع داخلی شرکت‌ها انجام شود، تعیین شده است. با اجرایی شدن این مدل، اولین بسته سرمایه‌گذاری پساب در شهر مشهد به مزایده گذاشته و در سال‌جاری قرارداد آن وارد دوره قطعیت و اجرایی شد. وی درخصوص مدل پایدار پساب مشهد ادامه داد: مدل مذکور تبدیل به دو بسته سرمایه‌گذاری شد. در بسته اول سرمایه‌گذاری پساب، پس از برگزاری مناقصه با ارزش حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان (که جزء قراردادهای بزرگ بخش پساب فاضلاب است) با سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی به اجراء رسیده که علاوه بر تأثیر به‌سزای آن در بخش تأمین آب، تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب و بخشی از شبکه جمع‌آوری فاضلاب و نیز اجرای پروژه‌های آبرسانی از دیگر امتیازات مهم این قرارداد است. اسماعیلیان؛ درباره اجرای بسته دوم مدل این سرمایه‌گذاری، گفت: پس از اجرای بسته اول، بسته دوم مدل سرمایه‌گذاری که حجم پساب آن حدود ۷۵ میلیون مترمکعب است (جمع پساب دو مدل حدود ۱۱۰ میلیون مترمکعب است) دوباره به مزایده گذاشته می‌شود. وی خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری برای پساب، منجر به تأمین آب برای مشهد می‌شود با تحویل پساب به بخش صنعت و معدن و بخش‌های خدماتی، انشاا… توسعه صنعت و اشتغال در استان و به ویژه شهر مشهد را شاهد خواهیم بود.