۳۷۱۰ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران – خدمات بازدید و اطلاات شیرآلات سبک

مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران – خدمات بازدید و اطلاات شیرآلات سبک

مناقصه – شرکت آب و فاضلاب منطقه یک تهران – خدمات بازدید و اطلاات شیرآلات سبک