۳۷۱۰ مناقصه – شركت برق منطقه‌اي تهران – خدمات تعمير و نگهداري شبكه

شركت سهامي برق منطقه اي تهران وزارت نيرو  شركت برق منطقه‌اي تهران  آگهي تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی   شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، به‌منظور واگذاري «خدمات تعمير و نگهداري شبكه برق منطقه‌ای تهران (PM) در سه مناقصه جداگانه به شرح جدول زير، نسبت به شناسايي پيمانكاران داراي صلاحيت، از طريق تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی در […]

شركت سهامي برق منطقه اي تهران

وزارت نيرو

 شركت برق منطقه‌اي تهران

 آگهي تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی

  شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران در نظر دارد، به‌منظور واگذاري «خدمات تعمير و نگهداري شبكه برق منطقه‌ای تهران (PM) در سه مناقصه جداگانه به شرح جدول زير، نسبت به شناسايي پيمانكاران داراي صلاحيت، از طريق تجديد فراخوان ارزیابی‌کیفی در سامانه تداركات الكترونيكي دولت اقدام نمايد.

 

رديف شماره مناقصه شماره در سامانه تداركات الكترونيك دولت موضوع مناقصه
۱ ۱۲۰۴۰/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۲۱ خدمات تعمير و نگهداري شبكه برق منطقه‌ای تهران (PM) بخش استان تهران
۲ ۱۲۰۳۹/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۲۳ خدمات تعمير و نگهداري شبكه برق منطقه‌ای تهران (PM) بخش استان البرز
۳ ۱۲۰۳۸/۱۴۰۱ ۲۰۰۱۰۰۱۰۰۸۰۰۰۲۲۲ خدمات تعمير و نگهداري شبكه برق منطقه‌ای تهران (PM) بخش استان قم

 

  • شرايط لازم پيمانكاران جهت حضور در فراخوان ارزیابی‌کیفی:
  1. دارا بودن حداقل گواهي‌نامه صلاحيت حداقل پايه ۲ در رشته نيرو از سازمان برنامه‌وبودجه كشور
  2. دار بودن سابقه اجرايي و گواهي حسن انجام كار در زمینه تعمير و نگهداری شبكه انتقال و فوق توزيع
  3. دارا بودن گواهي‌نامه صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مرتبط با موضوع مناقصه

 نكات قابل‌توجه و بااهمیت:

    1. در صورت تمايل جهت حضور در هريك از سه مناقصه يادشده ضروري است، پرسش‌نامه اطلاعاتي مربوط به هريك از سه مناقصه به‌صورت جداگانه تكميل و ارائه گردد.
    2. به هر پیمانکار داراي صلاحيت در ارزیابی‌کیفی، مشروط به داشتن شرايط مناقصه حداكثر تا ظرفيت آزاد پيمانكاري، پروژه واگذار مي‌گردد.

  در ادامه از كليه شركت‌هاي واجدشرایط، كه مايل به حضور در اين ارزیابی‌کیفی هستند دعوت می‌گردد، جهت دريافت پرسشنامه اطلاعاتي ارزیابی‌کیفی هر مناقصه از مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ الي ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ به سامانه تداركات الكترونيكي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دريافت اسناد كيفي اقدام نمايند.

اسناد تکمیل‌شده بايستي تا پايان مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ از طريق سامانه www.setadiran.ir ثبت گردد. قابل‌ذکر است، كه به اسناد تحویل‌شده بعد از تاريخ اشاره‌شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد.

علاقه‌مندان به شركت در مناقصه مي‌بايست جهت ثبت‌نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي (توكن) با شماره‌هاي دفتر ثبت‌نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و مركز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمايند.

شرکت برق منطقه‌ای تهران پس از بررسی و مدارک و اطلاعات مندرج در پرسش‌نامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزيابي‌كيفي شركت‌ها اقدام و از شركت‌هاي واجدشرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت‌ به‌ عمل ‌خواهد ‌آورد. بديهي است ارائه مدارك و پرسش‌نامه‌هاي تکمیل‌شده هیچ‌گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد.

 ضمناً، اطلاعات يادشده در شبکه اطلاع‌رساني www.tavanir.org.ir (مناقصات ‌برق ‌تهران) و پايگاه‌ ملي مناقصات ‌iets.mporg.ir//:http موجود مي‌باشد.

 

روابط‌عمومی برق تهران