۳۷۱۱ مناقصه – شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان – خرید انواع پایه بتونی چهارگوش فشار ضعیف

آگهي مناقصه شماره ۶۱-۱۴۰۱    مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای موضوع مناقصه: عبارت است از خرید انواع پایه بتونی چهارگوش فشار ضعیف (تحویل درب کارخانه خریدار) ردیف شرح واحد مقدار ۱ پایه بتونی ۲۰۰/۹ اصله ۱۰۰۰ ۲ پایه بتونی ۴۰۰/۹ اصله ۱۰۰۰ ۳ پایه بتونی ۸۰۰/۹ اصله ۲۰۰ […]

آگهي مناقصه شماره ۶۱-۱۴۰۱   

  • مناقصه‌گزار: شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان
  • نوع مناقصه: عمومی یک مرحله‌ای
  • موضوع مناقصه: عبارت است از خرید انواع پایه بتونی چهارگوش فشار ضعیف (تحویل درب کارخانه خریدار)
ردیف شرح واحد مقدار
۱ پایه بتونی ۲۰۰/۹ اصله ۱۰۰۰
۲ پایه بتونی ۴۰۰/۹ اصله ۱۰۰۰
۳ پایه بتونی ۸۰۰/۹ اصله ۲۰۰

زمان، مهلت، مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه:

متقاضیان می‌توانند از مورخ ۲۴/۱۰/۱۴۰۱ لغایت ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ به سامانه الکترونیکی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.

اطلاعات تماس مناقصه‌گزار:

تلفن ۳۱۱۳۷۳۴۰-۰۵۴ و ۳۱۱۳۷۳۴۸، فکس ۳۱۱۳۷۰۵۰-۰۵۴، پیام کوتاه ۹۳۰۷۲۸۰۲۰۰

پست الکترونیک: sbepdc@gmail.com وب: www.sbepdc.ir

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: تضمین ارجاع فرایند کار این مناقصه ۴٫۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که شرکت‌کنندگان می‌توانند یکی از تضمین‌های ارجاع فرایند کار اعلام‌شده در آیین‌نامه تضمین شرکت‌های توزیع را به مناقصه‌گزار ارائه نمایند.

زمان و محل تحويل تضمین شرکت در فرایند کار: پیشنهاددهندگان می‌بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات (الف، ب و ج) در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت ۱۳:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج‌شده در اسناد مناقصه در پاکات لاک و مهرشده تا مهلت تعیین‌شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه ۳۷ و ۳۹ شرکت توزيع نيروي برق سیستان و بلوچستان اقدام نمایند. لازم به ذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می‌پذیرد.

تاريخ و محل گشایش پاكات:‌ پیشنهادات ارائه‌شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۰۹/۱۱/۱۴۰۱ در سالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.

در ضمن مناقصه‌گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه تدارکات دولت، می‌بایست به سايت یادشده مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و دريافت امضاء الکترونيکي اقدام نمايند جهت اطلاعات بيشتر در اين خصوص می‌توانید با شماره تلفن ۰۲۱-۴۱۹۳۴ تماس حاصل فرماييد.

مدت قرارداد: ۴ ماه

متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاملات صنعت برق به نشانی Tender.tavanir.org.ir یا سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.«سایر اطلاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است».

به پيشنهاداتي كه فاقد سپرده يا امضاء، مشروط و مخدوش و سپرده‌های کمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظایر آن و پيشنهادهايي كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهي واصل شود مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

سایر شرایط مناقصه:

  1. حضور شرکت‌کنندگان در فهرست تأمین کندگان مورد تائید شرکت توانیر (وندور لیست) الزامی است.

امور تدارکات و قراردادها

شركت توزيع نيروي برق سيستان و بلوچستان