۳۷۱۱ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – تأمین گسکت

آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک‌نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱ موضوع مناقصه تأمین گسکت Gasket Unit 400/450/460، مربوط به پروژه NGL3200 زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد متقاضیان می‌بایست جهت دریافت اسناد مناقصه […]

آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

  • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی تهران، میدان صنعت، بلوار پاک‌نژاد، بلوار دادمان، خیابان شفق، کوچه آفتاب، پلاک ۲، ساختمان توحید، طبقه ۱
  • موضوع مناقصه تأمین گسکت Gasket Unit 400/450/460، مربوط به پروژه NGL3200
  • زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد
  • متقاضیان می‌بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیل TenderAffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً موضوع و پروژه ذکر گردد)

 

  • هزینه خرید اسناد معادل ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب ۳۶۰۰۰۵۲۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱۸۰۳۳۸۰ به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.
  • محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.
  • ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.