اُفت فشار گاز جایگاه‌های CNG شمال‌شرق کشور را به تعطیلی کشاند

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، گفت: فعالیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی در شمال‌شرق کشور متوقف شده و در برخی استان‌ها نیز با اعمال محدودیت مواجه هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن جوهری؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر جایگاه‌های سی‌ان‌جی در برخی از استان‌ها به دلیل افت فشار گاز تعطیل شده‌اند، اظهار کرد: در استان‌های شمال‌شرق کشور همچون خراسان، […]

رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، گفت: فعالیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی در شمال‌شرق کشور متوقف شده و در برخی استان‌ها نیز با اعمال محدودیت مواجه هستیم. به گزارش مناقصه‌مزایده، محسن جوهری؛ با بیان اینکه در حال‌حاضر جایگاه‌های سی‌ان‌جی در برخی از استان‌ها به دلیل افت فشار گاز تعطیل شده‌اند، اظهار کرد: در استان‌های شمال‌شرق کشور همچون خراسان، مازندران، گلستان و حتی گیلان جایگاه‌های سی‌ان‌جی تعطیل شده‌اند. وی با تأکید بر اینکه در بسیاری از استان‌ها با محدودیت مواجه هستیم، گفت: جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان‌های اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه‌وبویراحمد با محدودیت مواجه هستند، جایگاه‌ها تعطیل نیستند اما در برخی ساعات به صورت داوطلبانه جایگاه را تعطیل می‌کنند، در واقع مدیریت مصرف صورت می‌گیرد. رئیس انجمن صنفی سی‌ان‌جی کشور، با اشاره به وضعیت جایگاه‌های سی‌ان‌جی در تهران، گفت: در تهران هیچ کدام از جایگاه‌های سی‌ان‌جی تعطیل نیستند و به فعالیت خود ادامه می‌دهند. محمدحسن باقری؛ مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، گفت: افت فشار گاز در برخی استان‌ها باعث تعطیلی جایگاه‌های سی‌ان‌جی در استان‌هایی مانند مازندران، گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی شده است. وی ادامه داد: در این مناطق به دلیل آن‌که فشار گاز محدود است، کمپرسورهای جایگاه‌های سی‌ان‌جی امکان خدمت‌رسانی ندارند. مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، تأکید کرد: کمپرسورهای جایگاه‌های سی‌ان‌جی برای انجام فعالیت باید فشار مشخصی گاز دریافت کنند که به دلیل افت فشار شبکه، این امکان وجود ندارد. باقری؛ ادامه داد: در استان‌های دیگر نیز که افت فشار ندارند، به منظور مدیریت مصرف و با هماهنگی با شرکت ملی گاز ایران، جایگاه‌های سی‌ان‌جی به صورت نوبت‌بندی فعالیت می‌کنند تا گاز بخش خانگی تأمین شود. وی با اشاره به اینکه اولویت تأمین گاز بخش خانوار است، گفت: اکنون در استان‌های دیگر جایگاه‌ها به صورت ۵۰ درصدی فعالیت می‌کنند. به این صورت که نیمی از جایگاه‌ها برای ۲۴ ساعت فعال هستند و بعد از آن نیم دیگر جایگاه‌ها آماده تحویل گاز می‌شوند. مدیر طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با تأکید بر اینکه در تهران مشکلی در جایگاه‌های سی‌ان‌جی اعلام نکرده‌اند، افزود: تمام جایگاه‌های سی‌ان‌جی در تهران فعال هستند.