۳۷۱۳ مناقصه – شركت زغال‌سنگ پروده طبس – تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک

آگهي مناقصه‌عمومی بین‌المللی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۱۴۰۱ (تجدیدی شماره دوم) دستگاه مناقصه‌گزار: شركت زغال‌سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: مهندسی و تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه، جهت نگهداری سقف کارگاه استخراج معادن زیرزمینی زغال‌سنگ محل تحويل موضوع مناقصه: ایران، منطقه معدني پروده واقع در ٧٥ كيلومتري جنوب غربي شهرستان طبس آخرین‌مهلت اعلام […]

آگهي مناقصه‌عمومی بین‌المللی یک مرحله‌ای شماره ۱۲/۱۴۰۱

(تجدیدی شماره دوم)

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: مهندسی و تأمین یک ست کامل پراپ هیدرولیک و ملحقات مربوطه، جهت نگهداری سقف کارگاه استخراج معادن زیرزمینی زغال‌سنگ

محل تحويل موضوع مناقصه: ایران، منطقه معدني پروده واقع در ٧٥ كيلومتري جنوب غربي شهرستان طبس

آخرین‌مهلت اعلام آمادگی جهت دریافت اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۳:۳۰ (به ‌وقت ‌ایران) روز دوشنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱

توجه: اسناد مناقصه صرفاً در صورت ارسال نامه رسمی مناقصه گر به ایمیل زیر و اعلام آمادگی جهت شرکت در مناقصه (با ذکر موضوع و شماره مناقصه در نامه مذکور) به طرفیت شرکت زغال‌سنگ پروده طبس، ارائه خواهد شد.

ایمیل دستگاه مناقصه‌گزار: dabir@tpc.co.ir

آخرین‌مهلت تحویل پیشنهادات: حداکثر تا ساعت ۱۰:۰۰ (به ‌وقت ایران) روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ شمسی (۳۰/۰۱/۲۰۲۳ میلادی)

تاريخ گشایش پاكات: رأس ساعت ۱۱:۰۰ صبح (به ‌وقت ایران) روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ شمسی (۳۰/۰۱/۲۰۲۳ میلادی)