۳۷۱۳ مناقصه – شركت زغال‌سنگ پروده طبس – تعمیر و نگهداری تجهیزات خط انتقال

آگهي مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۲۶/۱۴۰۱ دستگاه مناقصه‌گزار: شركت زغال‌سنگ پروده طبس موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری تجهیزات خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت، کلیه امور مربوط به PM تجهیزات برقی پست‌های اصلی و فرعی و دیزل ژنراتورها محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدني پروده واقع در ٧٥ كيلومتري جنوب غربي شهرستان طبس مبلغ تضمين شركت در مناقصه: […]

آگهي مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای شماره ۲۶/۱۴۰۱

دستگاه مناقصه‌گزار: شركت زغال‌سنگ پروده طبس

موضوع مناقصه: تعمیر و نگهداری تجهیزات خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت، کلیه امور مربوط به PM تجهیزات برقی پست‌های اصلی و فرعی و دیزل ژنراتورها

محل تحويل موضوع مناقصه: منطقه معدني پروده واقع در ٧٥ كيلومتري جنوب غربي شهرستان طبس

مبلغ تضمين شركت در مناقصه: سیصد میلیون ریال (سی میلیون تومان)

آخرین‌مهلت خريد اسناد: پايان وقت اداري روز دو‌شنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱

آخرین‌مهلت تحويل پاكات: حداكثر تا ساعت ۰۷:۳۰ صبح روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱

تاريخ گشایش مرحله اول پاكات: روز دوشنبه مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ رأس ساعت ۰۸:۰۰ صبح

هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.

متقاضيان واجدشرایط می‌توانند با واريز مبلغ یک‌میلیون ريال به شماره‌حساب ١١٨٨٠٠١٩٧٨٠٣ نزد بانك سپه مركزي طبس، نسبت به خريد اسناد مناقصه از طريق ايميل اقدام نمايند.

جهت كسب اطلاعات بيشتر می‌توانید با شماره ۵-۳۲۸۲۴۵۵۱-۰۵۶ (داخلی ۳۶۵۳ و ۳۶۵۴) تماس حاصل فرمایید.