۳۷۱۳ مناقصه – شرکت فولاد آلیاژی ایران – خرید ماشین‌آلات آتش‌نشانی

آگهی شناسایی تأمین‌کنندگان شماره ۰۲/۱۴۰۱ شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید ماشین‌آلات آتش‌نشانی به شرح ذیل اقدام نماید. یک دستگاه کامیون آتش‌نشانی با وزن ناخالص ۱۹ تن به‌صورت تجهیز شده بر اساس مشخصات بارگذاری شده درسایت یک دستگاه کامیونت آتش‌نشانی با وزن ناخالص ۶ تن به‌صورت تجهیز شده بر […]

آگهی شناسایی تأمین‌کنندگان شماره ۰۲/۱۴۰۱

شرکت فولاد آلیاژی ایران (سهامی عام) در نظر دارد نسبت به خرید ماشین‌آلات آتش‌نشانی به شرح ذیل اقدام نماید.

  • یک دستگاه کامیون آتش‌نشانی با وزن ناخالص ۱۹ تن به‌صورت تجهیز شده بر اساس مشخصات بارگذاری شده درسایت
  • یک دستگاه کامیونت آتش‌نشانی با وزن ناخالص ۶ تن به‌صورت تجهیز شده بر اساس مشخصات بارگذاری شده درسایت

جهت دریافت مشخصات ماشین‌آلات آتش‌نشانی به سایت این شرکت به آدرس‌  www.iasco.ir

(قسمت خرید و تأمین‌کنندگان، فراخوان) مراجعه نمایید.

از تأمین‌کنندگانی که آمادگی تأمین هر یک از ماشین‌آلات فوق رادارند دعوت می‌شود از تاریخ درج آگهی، پیشنهادات فنی هرکدام از تجهیزات شامل زمان تحویل و مشخصات کامل ماشین مدنظر را از طریق فاکس ۳۱۲۲۲۶۸۱-۰۳۵ و یا ایمیل info@iasco.ir ارسال نمایند.

مواعد زمانی آگهی شناسایی

تاریخ درج آگهی: روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱

آخرین‌مهلت اعلام آمادگی: روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱ از طریق فاکس / ایمیل می‌باشد.

در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ذیل تماس حاصل گردد.

تلفن تماس: ۳۱۲۲۲۵۲۸-۰۳۵ و ۳۱۲۲۲۶۲۲-۰۳۵ (آقایان موسوی زاده – نیکخواه)

شماره فکس:۳۱۲۲۲۶۸۱-۰۳۵

ایمیل: a.nickhah@iasco.ir

 

شرکت فولاد آلیاژی ایران مدیریت امور خرید