۳۷۱۳ مزایده – شرکت پلیمر آریاساسول – فروش اسپرینگ هنگرهای مازاد

آگهی دعوت به مزایده‌عمومی فروش اسپرینگ هنگرهای مازاد مزایده شماره: ASPC-401/2108/S شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد اسپرینگ هنگرهای مازاد را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود به آدرس وب­سایت شرکت: http://www.aryasasol.com/ بخش تأمین‌کنندگان (مزایده و مناقصه) مراجعه نموده و […]

آگهی دعوت به مزایده‌عمومی

فروش اسپرینگ هنگرهای مازاد

مزایده شماره: ASPC-401/2108/S

شرکت پلیمر آریاساسول (سهامی عام) در نظر دارد اسپرینگ هنگرهای مازاد را از طریق مزایده واگذار نماید، لذا بدین­وسیله از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی فعال در این زمینه دعوت می­شود به آدرس وب­سایت شرکت: http://www.aryasasol.com/ بخش تأمین‌کنندگان (مزایده و مناقصه) مراجعه نموده و اسناد مزایده را دریافت نمایند. آخرین‌مهلت ارائه پیشنهادهای قیمت حداکثر تا ساعت ۱۶:۰۰ روز سه‌شنبه مورخ ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ خواهد بود.

مزایده­گران می­بایست پس از بازدید از اقلام یادشده (با هماهنگی قبلی)، پیشنهادها قیمت خود را مطابق شرایط مندرج در اسناد مزایده ارسال نمایند. بازدید از اقلام همه‌روزه (به‌استثنای روزهای جمعه) از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۲:۰۰ قبل از ظهر و ۱۴:۰۰ الی ۱۶:۰۰ بعدازظهر امکان­پذیر است.

 

 

*- آدرس ایمیل برای ارسال مشخصات بازدیدکنندگان samadia@aryasasol.com:

*- لیست مربوط به شرح، تعداد و توضیحات اقلام ضایعاتی یادشده در اسناد می‌باشد.

 

تلفن تماس: ۸۵۹۲۲۹۱۶-۰۲۱

واحد قراردادهای شرکت پلیمر آریاساسول