۱۸۱۵ مناقصه – موسسه سازندگي بعثت- مصالح پوستی

آگهي مناقصه عمومی مرحله دوم نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰ موضوع مناقصه:‌ عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی وتسطیح حدود ۶۰۰٫۰۰۰ تن مصالح پوسته با فاصله حمل ۱۲ کیلومتر          محل اجرای […]

آگهي مناقصه عمومی

مرحله دوم

نام و نشاني دستگاه مناقصه‌گذار:‌ موسسه سازندگي بعثت- كرمانشاه، بلوار شهيد بهشتي، چهار راه بسيج، كوي شهيد كامران ابكايي، ساختمان بعثت، پلاك ۲۰، تلفن: ۳-۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۱ و دورنگار: ۰۸۳۳۸۲۵۵۳۵۰

موضوع مناقصه:‌ عملیات کندن، دپو، بارگیری، حمل، باراندازی وتسطیح حدود ۶۰۰٫۰۰۰ تن مصالح پوسته با فاصله حمل ۱۲ کیلومتر         

محل اجرای پروژه: سد مخزنی سومار (استان کرمانشاه- ۲۵ کیلومتر مانده به شهرستان سومار)   

مدت پيمان: پنج (۵) ماه

تاريخ، مهلت، مبلغ و محل دريافت اسناد ارزیابی: واجدين شرايط مي‌توانند ضمن واريز مبلغ ششصد هزار (۶۰۰٫۰۰۰) ريال به حساب شماره ۲۱۷۱۳۶۰۲۱۳ بانك ملت شعبه چهار راه بسیج کرمانشاه با کد شعبه ۲۴۳۵۶ به نام واحد اجرایی بعثت (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملت) در ساعت‌هاي اداري از تاريخ ۹۴٫۱۲٫۰۶ تا ۹۴٫۱۲٫۱۳ نسبت به خريد و دريافت اسناد، از دفتر قراردادهاي این موسسه اقدام نمايند. اسناد و مدارك مناقصه فقط به نماينده مناقصه‌گر با ارائه معرفي‌نامه معتبر شركت با مهر و امضاي مجاز و با قيد موضوع مناقصه و فیش واریزی تحويل خواهد شد.

تاريخ، مهلت و محل تحويل اسناد ارزیابی: مناقصه‌گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه، حداكثر تا آخر وقت اداري مورخ ۱۸/۱۲/۹۴ اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به نشاني مناقصه‌گذار تحویل و رسيد دريافت دارند.

میزان سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دویست میلیون ریال) و به صورت ضمانت‌نامه بانکی (به نام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)- بدون پیشوند و یا پسوند) و یا واریز وجه نقد به شماره حساب قید شده فوق (بنام واحد اجرایی بعثت)

-داشتن مالکیت حداقل چهل درصد ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای پروژه جهت شرکت در مناقصه الزامی می‌باشد.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.