۳۷۱۴ مناقصه – شرکت فرادست انرژی فلات – عملیات برچیدن سقف و سازه سوله‌های

آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه بندرعباس خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی ۷۹۳۱۱۸۴۱۹۹ موضوع:  مناقصه‌عمومی اجرای عملیات برچیدن سقف و سازه سوله‌های سطح پالایشگاه نفت ستاره و پالایشگاه مهر خلیج‌فارس زمان، مهلت و نشانی […]

آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی دومرحله‌ای

  • نام و نشانی دستگاه مناقصه‌گزار: شرکت فرادست انرژی فلات، به نشانی کارگاه بندرعباس خونسرخ، جنب پالایشگاه نفت قدیم، پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج‌فارس، شرکت فرادست انرژی فلات، کدپستی ۷۹۳۱۱۸۴۱۹۹
  • موضوع:  مناقصه‌عمومی اجرای عملیات برچیدن سقف و سازه سوله‌های سطح پالایشگاه نفت ستاره و پالایشگاه مهر خلیج‌فارس
  • زمان، مهلت و نشانی دریافت اسناد
  • متقاضیان می­بایست جهت دریافت اسناد مناقصه با ایمیل Tenderaffairs@fefalat.com مکاتبه نمایند. (در متن ایمیل حتماً شماره تماس، موضوع مناقصه و پروژه ذکر گردد)
  • هزینه خرید اسناد معادل ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که می‌بایست به شماره‌حساب ۳۶۰۰۰۵۲۴۰ نزد بانک تجارت شعبه هرمزان کد ۱۸۰۳۳۸۰ به‌نام شرکت فرادست انرژی فلات واریز و رسید بانکی واریز وجه تحویل دستگاه مناقصه‌گزار گردد.
  • محل تحویل اسناد شرکت‌کنندگان در مناقصه: شرکت‌کنندگان می‌توانند اسناد شرکت در مناقصه خود را در وقت مقرر به معاونت امور حقوقی و قراردادهای شرکت تحویل نمایند.
  • ارائه ضمانتنامه بانکی برای شرکت در مناقصه الزامی است.
  • سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می‌باشد.