سخنگوی شورای نگهبان خبر داد

تأیید مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن در شورای نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن در جلسه این شورا خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی طحان‌نظیف؛ در حساب توئیتری خود نوشت: مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان، از تأیید مصوبه اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن در جلسه این شورا خبر داد. به گزارش مناقصه‌مزایده، هادی طحان‌نظیف؛ در حساب توئیتری خود نوشت: مصوبه «اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن» در جلسه شورای نگهبان بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.