فرسودگی خودروها؛ عامل ۹۰ درصد تلفات جاده‌ای

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، با اعلام اینکه سالانه ۵۰۰ هزار نفر به دلیل تصادفات جاده‌ای در کشور فوت می‌کنند، عنوان کرد: از این تعداد جانباخته ۹۰ درصد به دلیل فرسودگی خودرو‌ها دچار سانحه شده و جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش خبرخودرو، سیدامیر احمدی؛ با اشاره به تبعات ناشی […]

دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، با اعلام اینکه سالانه ۵۰۰ هزار نفر به دلیل تصادفات جاده‌ای در کشور فوت می‌کنند، عنوان کرد: از این تعداد جانباخته ۹۰ درصد به دلیل فرسودگی خودرو‌ها دچار سانحه شده و جان خود را از دست داده‌اند. به گزارش خبرخودرو، سیدامیر احمدی؛ با اشاره به تبعات ناشی از افزایش آلودگی هوادر شش ماهه دوم سال، عنوان کرد: علی‌رغم اینکه آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا همواره یکی از دغدغه‌های دولت است اما به آمار مرگ‌ومیر ناشی از آلودگی هوا که مهم‌‌ترین دغدغه فعلی کشور است توجهی نمی‌شود. وی با اعلام اینکه سالانه ۵۰۰ هزار نفر به دلیل تصادفات جاده‌ای در کشور فوت می‌کنند، افزود: از این تعداد ۹۰ درصد به دلیل فرسودگی خودرو دچار سانحه شده و جان خود را از دست داده‌اند و جالب است که سازمان آمار ایران از سال ۹۵ آماری در این زمینه منتشر نکرده است. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، در ادامه به افزایش مصرف سوخت ناشی از فرسودگی خودرو و موتورسیکلت‌ها اشاره کرد و گفت: مصرف سوخت یک خودرو فرسوده دو برابر یک خودرو عادی و مصرف بنزین یک موتورسیکلت هشت برابر یک خودرو است و رشد مصرف سوخت در کشور ضرورت واردات بنزین را دو چندان کرده است در حالی که دولت یارانه سوخت برای خودرو و موتورسیکلت‌های فرسوده پرداخت می‌کند. احمدی؛ ادامه داد: هم‌اکنون طرحی را تحت عنوان بهینه‌سازی مصرف سوخت پیشنهاد دادیم که می‌تواند کشور را از تبعات ناشی از افزایش مصرف سوخت و نیاز به واردات بنزین مبرا کند و حتی در این رابطه با شخص رئیس‌جمهور جلسه‌ای داشتیم اما متأسفانه اراده‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی وجود ندارد همان طور که طرح جایگزینی خودروهای فرسوده پس از دو سال اجرایی شد و تبعات آن گریبانگیر جامعه و کشور شد. دبیر انجمن مراکز اسقاط و بازیافت کل کشور، در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه اغلب افرادی که در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت می‌کنند از اقشار محروم و آسیبپذیر جامعه هستند دولت باید طرح‌های ویژه‌ای را برای آن‌ها در نظر بگیرد و از طرفی به رفع مسائل زیستمحیطی و تصادفات ناشی از این موضوع نیز کمک کند.