۳۷۱۶ مزایده – يك شركت فني مهندسي – فروش اقلام مازاد و ضايعاتي

آگهي مزایده‌عمومی يك شركت فني مهندسي در نظر دارد اقلام مازاد و ضايعاتي مشروحه زير را به‌صورت جداگانه، از طریق مزایده‌عمومی به‌ فروش برساند، از کلیه متقاضيان دعوت می‌شود از روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ براي بازديد از اقلام مازاد و ضایعاتی و دريافت مستندات شرايط مزايده با […]

آگهي مزایده‌عمومی

يك شركت فني مهندسي در نظر دارد اقلام مازاد و ضايعاتي مشروحه زير را به‌صورت جداگانه، از طریق مزایده‌عمومی به‌ فروش برساند، از کلیه متقاضيان دعوت می‌شود از روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تا پايان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ براي بازديد از اقلام مازاد و ضایعاتی و دريافت مستندات شرايط مزايده با هماهنگي قبلي تلفن‌های شماره ۳۶۳۲۰۰۲۰ و ۳۶۳۲۱۹۷۹ (خارج از استان با كد ۰۶۱) آقايان حسين پور و بيجاري به نشاني استان خوزستان، شهر گتوند، سد و نيروگاه گتوند علیا مراجعه نمايند.

۱-ورق‌های روتور ريم شيت (آلياژ خاص) حدود ۹۸ تن به انضمام ۳۴ عدد جعبه چوبي

۲- ورق‌های استاتور ريم شيت (آلياژ خاص) حدود ۳۷ تن به انضمام ۱۲ عدد جعبه چوبي

۳-ضايعات كابل حدود ۴۰ تن

۴-ضايعات فلزي آهن حدود ۱۶۰ تن

۵-ضايعات فلزي گالوانيزه حدود ۴۰ تن

۶- ضايعات فلزي مس خالص (شينه هاي استاتور) حدود ۵/۱ تن

۷-ضايعات رنگ و رزين حدود ۲ تن