۳۷۱۶ مناقصه – موسسه سازندگی نصر – تکمیل، احداث و آسفالت

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم) موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل در پروژه تکمیل، احداث و آسفالت حدود ۴۰ کیلومتر محور بجنورد–سنخواست را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید. نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار […]

  فراخوان مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای (نوبت دوم)

موسسه سازندگی نصر در نظر دارد انجام عملیات اجرایی مشروحه ذیل در پروژه تکمیل، احداث و آسفالت حدود ۴۰ کیلومتر محور بجنورد–سنخواست را به پیمانکاران واجد صلاحیت واگذار نماید لذا از متقاضیان دعوت به همکاری به عمل می‌آید.

نام و نشانی مناقصه‌گزار: مشهد، میدان فردوسی، بلوار شهید صادقی، بلوار ارشاد، ساختمان ۲۶

تلفن: ۳۷۶۷۱۴۹۱-۰۵۱ داخلی: ۵۱۴۷

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ريال) برآورد اولیه (ريال) موضوع ردیف
۱٫۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۳۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ خرید بتن آماده ۱

 

محل، زمان و مهلت دریافت اسناد: امور قراردادهای موسسه سازندگی نصر، از روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۱ الی ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ از ساعت ۰۷:۳۰ الی ۱۵:۰۰

 مهلت تحویل پیشنهادات: پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۱۳/۱۱/ ۱۴۰۱

زمان و مکان گشایش پیشنهادات: روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۱ موسسه سازندگی نصر

کلیه هزینه‌های آگهی و ثبت قرارداد بر عهده برندگان مناقصه می‌باشد.