۳۷۱۷ مناقصه – شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس – اجرای سویل فلر کم‌فشار

مناقصه‌عمومی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد اجرای سویل فلر کم‌فشار واحد پیش تراکم NGL 1000 واقع در سه‌راهی امیدیه آغاجری به سمت پازنان یک را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید. ۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی […]

مناقصه‌عمومی

شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس در نظر دارد

اجرای سویل فلر کم‌فشار واحد پیش تراکم NGL 1000 واقع در سه‌راهی امیدیه آغاجری به سمت پازنان یک را از طریق مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی به اشخاص توانمند در این زمینه واگذار نماید.

۱-مهلت دریافت اسناد مناقصه، یک هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی به نشانی مندرج دربند ۳

۲-آخرین‌مهلت تسليم پاكات مناقصه و ارزیابی‌کیفی، ۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی‌کیفی به نشانی مندرج دربند ۳

۳- متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به نشانی:

 سایت اینترنتی شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس به نشاني: WWW. pgbidboland.ir يا به دفتر امور حقوقی و پیمان­ها واقع در بهبهان، کیلومتر ۱۷ بزرگراه بهبهان-رامهرمز، شركت پالایش گاز بید بلند خلیج‌فارس مراجعه نمایند.

نکته: سایر اطلاعات و جزئیات مربوط، در اسناد ارزیابی‌کیفی و مناقصه آمده است.

نکته ۲: فاصله بین آگهی اول و دوم، پنج روز می­باشد.

شماره تماس: ۵۲۱۰۲۲۶۶-۰۶۱

روابط‌عمومی
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج‌فارس