۳۷۱۸ مناقصه – مؤسسه مهندسی رهاب – عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی جرثقیل

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی جرثقیل دروازه‌ای ایستگاه میدان دریاچه پروژه خط ۱۰ متروی تهران» را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد. مدت‌زمان اجراء: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۹۰ روز تقویمی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۶۰% نقد و ۴۰% تهاتر می‌باشد. […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای

مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «عملیات طراحی، ساخت، نصب و راه‌اندازی جرثقیل دروازه‌ای ایستگاه میدان دریاچه پروژه خط ۱۰ متروی تهران» را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.

مدت‌زمان اجراء: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۹۰ روز تقویمی تعیین می‌گردد.

نحوه پرداخت: به‌صورت ۶۰% نقد و ۴۰% تهاتر می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ماده ۶ تصویب‌نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ آئین‌نامه تضامین معاملات دولتی مبلغ ۳٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که به‌صورت انواع تضامین موردقبول در آئین‌‌نامه معاملات دولتی ارائه گردد.

آخرین‌مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱

تاریخ گشایش پاکات: گشایش پاکات توسط کمیسیون مناقصه کارفرما انجام خواهد شد و نتیجه به‌صورت کتبی به برنده مناقصه اعلام می‌گردد.

داوطلبان می‌توانند به‌منظور دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۰۳/۱۱/۱۴۰۱ با در دست داشتن معرفی‌نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم، پلاک ۳، موسسه رهاب

شماره تماس: ۸۸۷۳۱۷۰۲-۰۲۱

آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،‌ میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط ۱۰ مترو تهران