۳۷۱۸ مناقصه – شرکت پتروگوهر فراساحل کیش – اجاره ۱ فروند شناور

آگهی نوبت دوم مناقصه‌عمومی شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد ۱ فروند شناور AHTS پارس جنوبی و رشادت موضوع مناقصه (شماره ۵۹-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید، لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، […]

آگهی نوبت دوم

مناقصه‌عمومی

شرکت پتروگوهر فراساحل کیش در نظر دارد ۱ فروند شناور AHTS پارس جنوبی و رشادت موضوع مناقصه (شماره ۵۹-۴۰۱) را از طریق برگزاری مناقصه‌عمومی اجاره نماید، لذا از اشخاص یا شرکت‌های واجد‌شرایط دعوت می‌شود از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ جهت دریافت اسناد مناقصه از ساعت ۰۸:۰۰ صبح الی ۱۳:۰۰ به آدرس: تهران، شهرک قدس (غرب)، بلوار دادمان، خیابان شفق، نبش کوچه آفتاب، ساختمان توحید، طبقه ۴، دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت پتروگوهر فراساحل کیش

(تلفن: ۶۰-۸۸۵۷۶۳۵۶ داخلی ۲۱۷۵) به همراه نامه درخواست اسناد مناقصه مراجعه نمایند.

محل پروژه: پارس جنوبی و رشادت

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: ۱۴٫۸۶۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

مهلت تحویل مدارک به واحد مناقصه‌گزار تا مورخ ۱۲/۱۱/۱۴۰۱ روز چهارشنبه ساعت ۱۲:۰۰ به آدرس مناقصه‌گزار می‌باشد.