۳۷۱۸ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندرعباس – FULI COMPLETE MOTOR

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHS-0046602-T34 موضوع آگهی: FULI COMPLETE MOTOR برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHS-0046602-T34

موضوع آگهی:

FULI COMPLETE MOTOR

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل