۱۸۱۵ مناقصه – موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي-خريد درپوش لاستیکی

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره ۹۴/۷۴ نوبت اول موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد درپوش لاستیکی مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد: آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- […]

 آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره ۹۴/۷۴

نوبت اول

موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي در نظر دارد نسبت به خريد درپوش لاستیکی مورد نیاز خود از طريق مناقصه عمومي و از شركت‌هاي واجد شرايط كه تجربه كافي در اين زمينه دارند به شرح زير اقدام نمايد:

آدرس مناقصه‌گزار: كرج- خيابان شهيد بهشتي- حصارك- موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي.           

شماره تلفن مناقصه‌گزار:۴۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۰۲۶ داخلي ۲۴۴۶ نمابر دبيرخانه كميسيون ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴

موضوع مناقصه: خريد درپوش لاستیکی

مدارك مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه: معرفي‌نامه مهر و امضاء شده از سوي شركت.

تضمين شركت در مناقصه به صورت ضمانت‌نامه بانكي يا چك بانكي تضمين شده به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۹۰ ریال مي‌باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: از روز چهارشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۰۵ لغایت روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶ می‌باشد.

مهلت تحویل اسناد مناقصه به دبیرخانه کمیسیون معاملات : از ساعت ۹ صبح لغايت ۱۵ بعد از ظهر از زمان درج آگهي در روزنامه، تا پايان وقت اداري روز یکشنبه مورخ ۹۴٫۱۲٫۱۶می‌باشد.

زمان برگزاري جلسه کمیسون مناقصه مرحله اول: ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۱۷

زمان برگزاري جلسه کمیسون مناقصه مرحله دوم: ساعت ۱۰:۰۰ روز دوشنبه مورخ۹۴٫۱۲٫۲۴

متقاضيان مي‌توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس www.rvsri.ac.ir ويا http://iets.mporg.ir مراجعه نمايند. در صورت  عدم موفقيت در دسترسي به آدرس مذكور مي‌توانند در ساعات اداري به جزء ايام تعطيل به دبيرخانه كميسيون معاملات موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي مراجعه و با همراه داشتن يك دستگاه فلش نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام  نمايند.