۳۷۱۹ مناقصه – شرکت آب و فاضلاب مشهد – عملیات بهره‌برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید. «آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی»  شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.   ردیف موضوع مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد […]

آب زندگی است، زندگی را هدر ندهید.

«آگهي مناقصات عمومی یک مرحله‌ای با ارزیابی‌کیفی»

 شرکت آب و فاضلاب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین‌نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و استانی و از طریق مناقصه‌عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.

 

ردیف موضوع مدت اجرا (ماه) مبلغ برآورد اولیه

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار (ريال) حداقل رتبه و رشته موردنیاز نوع تضمین شرکت در

فرآیند ارجاع کار

۱ اجرای عملیات بهره‌برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب در محدوده خدماتی مدیریت آب و فاضلاب منطقه دو اداره امداد و حوادث آب ناحیه ۲ به همراه انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه ۱۲ ۷۸٫۸۵۹٫۵۹۵٫۴۲۲ ۲٫۵۶۶٫۰۰۰٫۰۰۰ صلاحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب یا تأسیسات و تجهیزات صادره از سازمان برنامه‌وبودجه کشور یا رتبه بهره‌برداری و نگهداری از شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب آبفا کشور ۱- واریز نقدی به‌حساب جاري شماره ۱۰۰۰۵۰۰۰۴ بانك پاسارگاد

شعبه آبفای مشهد

۲- ضمانتنامه بانکی

۳ – اوراق مالی اسلامی

۲ اجرای عملیات بهره‌برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب در محدوده خدماتی مدیریت آب و فاضلاب منطقه دو اداره امداد و حوادث آب ناحیه ۶ به همراه انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه ۱۲ ۹۰٫۲۴۴٫۴۳۳٫۹۴۷ ۲٫۹۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۳ اجرای عملیات بهره‌برداری، نگهداری، رفع اتفاقات و اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه شبکه و انشعابات آب شرب در محدوده خدماتی مدیریت آب و فاضلاب منطقه دو اداره امداد و حوادث آب ناحیه ۷ به همراه انجام عملیات تعمیرات پیشگیرانه و اصلاح شبکه ۱۲ ۷۱٫۵۴۲٫۳۲۱٫۷۱۹ ۲٫۳۴۷٫۰۰۰٫۰۰۰
۴ اجرای عملیات اصلاح شبکه و نصب مجدد به‌صورت پراکنده در سطح منطقه ۳ فاز ۲ ۱۲ ۱۸٫۹۷۸٫۸۹۱٫۰۸۲ ۷۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ صلاحیت حداقل رتبه ۵ رشته آب از سازمان برنامه‌وبودجه کشور
۱ -کارفرما: شرکت آب و فاضلاب مشهد.

۲- محل تأمین اعتبار: بودجه غیر عمرانی.

۳- تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی‌کیفی: از مورخ ۰۱/۱۱/۱۴۰۱ لغایت ۰۴/۱۱/۱۴۰۱ از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می‌باشد.

۴- تاریخ و محل تسلیم پاکات ارزیابی‌کیفی ساعت ۱۵:۰۰ مورخ ۱۸/۱۱/۱۴۰۱ به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین ۲۶، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضلاب مشهد می‌باشد.

۵- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می‌باشد.

۱٫   ۶ – هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصات می‌باشد.

 

 

دفتر روابط‌عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب مشهد