۳۷۱۹ مناقصه – مؤسسه مهندسی رهاب – خرید آهن‌آلات موردنیاز استرات‌ها

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای-چاپ اول مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «خرید آهن‌آلات موردنیاز استرات‌های شفت ایستگاه میدان اتریش و میدان دریاچه پروژه خط ۱۰ متروی تهران» را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد. مدت‌زمان اجراء: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۱ ماه شمسی تعیین می‌گردد. نحوه پرداخت: به‌صورت ۳۰% نقد و ۷۰% تهاتر […]

آگهی مناقصه‌عمومی یک مرحله‌ای-چاپ اول

مؤسسه مهندسی رهاب در نظر دارد «خرید آهن‌آلات موردنیاز استرات‌های شفت ایستگاه میدان اتریش و میدان دریاچه پروژه خط ۱۰ متروی تهران» را از طریق آگهی عمومی به مناقصه بگذارد.

مدت‌زمان اجراء: از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ۱ ماه شمسی تعیین می‌گردد.

نحوه پرداخت: به‌صورت ۳۰% نقد و ۷۰% تهاتر می‌باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه، مطابق ماده ۶ تصویب‌نامه ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲/۰۹/۹۴ آئین‌نامه تضامین معاملات دولتی مبلغ ۴٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می‌باشد که به‌صورت انواع تضامین موردقبول در آئین‌‌نامه معاملات دولتی ارائه گردد.

آخرین‌مهلت تحویل پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۰۸/۱۱/۱۴۰۱

تاریخ گشایش پاکات: گشایش پاکات توسط کمیسیون مناقصه کارفرما انجام خواهد شد و نتیجه به‌صورت کتبی به برنده مناقصه اعلام می‌گردد.

داوطلبان می‌توانند به‌منظور دریافت اسناد مناقصه از روز یکشنبه مورخ ۰۲/۱۱/۱۴۰۱ تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ با در دست داشتن معرفی‌نامه به آدرس زیر مراجعه نمایند.

ضمناً هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

آدرس: تهران، میدان آرژانتین، خیابان بخارست، کوچه چهاردهم، پلاک ۳، موسسه رهاب

شماره تماس: ۸۸۷۳۱۷۰۲-۰۲۱

آدرس محل پروژه: اتوبان شهید همت،‌ میدان دریاچه چیتگر، بلوار جوزانی غربی، کارگاه ایستگاه میدان دریاچه خط ۱۰ مترو تهران