۳۷۲۱ مناقصه – شرکت پالایش نفت بندر عباس – خرید تانکر سوخت با کشنده

آگهی مناقصه‌عمومی با اخذ سپرده درخواست شماره: RHP-7302506409-T25 موضوع آگهی: خرید تانکر سوخت با کشنده برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید. روابط‌عمومی و امور بین‌الملل  

آگهی مناقصه‌عمومی

با اخذ سپرده

درخواست شماره: RHP-7302506409-T25

موضوع آگهی:

خرید تانکر سوخت با کشنده

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت این شرکت

WWW.BAORCO.IR مراجعه نمایید.

روابط‌عمومی و امور بین‌الملل